Skip to content

Miljö och klimat

I detta tema samlar vi tal som hållits inom de svenska miljörörelser som funnits. 
Foto: Frida Buhre
Foto: Frida Buhre
Skolstrejksrörelsen Fridays for Future startades av Greta Thunberg år 2018 och hon har sedan dess blivit Sveriges kanske mest kända talare. Med brinnande tal i Stockholm, på FN:s klimatmöten och på gator och torg runtom i världen har hon skapat debatt, väckt reaktioner och satt klimat- och miljöfrågan på agendan. I september 2019 samlade ungdomsrörelsen de största protesterna någonsin globalt och i Sverige, där den största svenska demonstrationen samlade runt 50 000 personer.  

Klimatrörelsen har en längre historia än de senaste årens dramatiska utveckling. Den kommer ur miljö- och naturskyddsrörelsen som varit aktiv sedan 1900-talets början. Sverige var först i världen när vi 1909 bildade nationalparker för att skydda svensk natur mot industrier och utvinning av naturresurser. Samma år bildades Naturskyddsföreningen och sedan dess har olika intresseorganisationer såsom Jordens vänner (1971) och Greenpeace (1981) arbetat för att skydda biologisk mångfald, stoppa miljögifter, stärka djur- och människorätt till en bra levnadsmiljö och de senaste decennierna verkat för att begränsa klimatförändringarna. Klimat- och miljörörelsen har även en parlamentarisk representation i och med att Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988. 

Miljö- och klimatfrågan har också gått från att vara en inte särskilt politiskt laddad fråga till att idag vara omstridd, med tydliga intressekonflikter.

Vi har här samlat några av de viktigaste talen från den svenska miljödebatten. Bland annat kan du här finna Thunbergs tal från avgörande tillfällen i skolstrejkrörelsens utveckling. Vi har också samlat tal av andra som engagerat sig för klimatet på sistone, bland annat representanter från föreningen Aurora som just nu stämmer svenska staten för vad de menar är otillräckliga åtgärder i klimatpolitiken. I detta tema-rum kan du följa debatten hela vägen från naturskyddsrörelsen till Fridays for Future.

Frida Buhre
2023-11-17 
För vänner, det är ju inte så att vi inte vet att det är bråttom. FNs klimatpanel, IPCC, har larmat i över tjugo år. 
När man öppnar tidningen eller slår på tv:n är det lätt att tro att kampen om klimatet förs mellan klimataktivister och klimatförnekare. Så är det inte. Sverige är vi ett ledande land i världen när det kommer till att minska våra utsläpp. 
Ingen vet vad staten är juridiskt skyldig att göra för att minska klimatförändringarna. Ingen vet. Men en domstol kan ge oss de svaren. En domstol kan tolka statens skyldigheter. En domstol kan tydliggöra hur effektivt klimatarbetet måste vara för att respektera våra mänskliga rättigheter.
Vi ska inte chansa. Samhället ska ställa om. Det är vad vi ska säga till våra barn.
Så en gång för alla: Den så kallade “hållbara svenska skogsbruksmodellen”  innebär enorma växthusgasutsläpp. Enorma mängder kol som legat lagrade i marken släpps ut i atmosfären liksom andra växthusgaser när skogen idag kalavverkas och trots att de “för varje träd som avverkas planterar två nya”