Skip to content

Karin Lexén: Tal från Klimatriksdagens manifestation

Naturskyddsföreningen

Om

Talare

Karin Lexén
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Datum

Plats

Stockholm

Tal

Klimatkrisen är akut och vi kör rätt mot stupet. Istället för att bromsa och vända om så ökar vi farten.

I år kommer den svenska politiken att leda till ökade utsläpp, trots att budskapet från vetenskapen är tydlig; utsläppsutrymmet för att klara Parisavtalets 1,5 grad är snart slut.

Men vi ger inte upp! För Sverige kan fortfarande dra på sig ledartröjan igen och växla upp. Visa att den klimatomställningen som krävs är möjlig och att den går att förena med en god utveckling och ett gott liv. Sverige har fantastiska förutsättningar att bli det goda exemplet som inspirerar och motiverar!

Det är möjligt, eftersom det finns ett starkt engagemang bland många, som vill bidra till klimatomställningen. Sju av tio svenskar tycker det är viktigt att Sverige är ett föregångsland när det gäller klimat och miljö.

I många kommuner och regioner i Sverige är omställningskraften stor. Det finns många föregångskommuner och flera regioner vill bli bäst i Sverige på klimatomställning. Inte bara för att rädda klimatet. Utan också för att rädda jobben och säkra ett gott liv för sina medborgare.

Näringslivets aktörer – både stora och små – efterfrågar en ambitiös och tydlig politik. De investerar i omställningen. De vill vara i framkant, de satsar nu för att vinna sen.

Nu är det upp till bevis för regering och riksdag! Nu krävs ett starkt svenskt politiskt ledarskap som tar klimatkrisen på det allvar som krävs. Som levererar en klimatpolitik som snabbt minskar Sveriges utsläpp. Det svenska ordförandeskapet i EU ger oss en särskild möjlighet. Än är det möjligt att växla upp. Att gå från bromskloss till lokomotiv i det europeiska miljöarbetet.

Det är hög tid att ta avstånd från myten att det inte spelar någon roll vad Sverige gör, att Sveriges bidrag är försumbart! Stärk medborgarna tilltro på att var och en av oss spelar roll. Det stärker självkänslan att ta täten – att våga satsa och att visa mod. Sverige är ett litet land men våra konsumtionsutsläpp är bland de högsta i världen. Alla, i hela världen, måste ta ansvar så att vår konsumtion ligger i linje med Parisavtalet. Och det är politikens ansvar att göra det lätt att göra rätt. Och om vi visar att det går, ger vi kraft och motivation för andra att följa efter.

När vi går till val nästa gång är det bara några få år kvar till 2030. Därför är den här mandatperioden helt avgörande för hur Sverige ska lyckas med klimatutmaningen. Det är NU kurvan måste vändas. Det är NU omställningstakten måste öka!

Och i den här stora omställningen måste vi hålla fokus på framtiden. Som Kate Raworth skriver i boken: "Förändringar är oftast svårast precis innan man genomför dem. Det är alldeles för lätt att fokusera på vad man är i färd med att förlora, istället för att föreställa sig vad man kan vinna".

Jag har inte gett upp hoppet om att ni som styr Sverige vill ta täten och att ni vågar satsa. För våra barns framtid. För Sveriges välfärd. För de framtida jobben. För vår lilla blå planet som är så speciell. Det är vår gåva och ett lån av våra barn. Vi har alla ett ansvar. Men makten ligger i era händer!

Taggar