Skip to content

Kontakt

Kontakt

All kontakt med Svenska tal ska primärt ske via martin.jedestav@littvet.uu.se. Vid specifika frågor kan redaktionen nås via personliga mailadresser.

Jon Viklund [FD, Uppsala universitet, huvudredaktör]
 jon.viklund@littvet.uu.se
Frida Buhre [FD, Uppsala universitet, huvudansvarig för insamling]
 frida.buhre@littvet.uu.se
Martin Jedestav [MA, Uppsala universitet, redaktör]
 martin.jedestav@littvet.uu.se
Ellen Theander [MA, Universitetet i Bergen,redaktör]
ellen.starktheander@littvet.uu.se

Skicka oss ett tal!

Svenska tal utvidgar löpande samlingen av tal i databasen. Tycker du att det finns röster som saknas i samlingen? Har du ett tips på ett tal som du menar bör läggas till?
Skriv till martin.jedestav@littvet.uu.se
Vi mottar gärna talmanuskript, liksom ljud- och bildupptagningar av tal till arkivet. Bifoga gärna annan information som kan vara av värde för dokumentationen av talet.

Fel och försummelser

Skriv gärna till oss om du finner språkfel i texterna, faktafel i författarpresentationer eller dylikt. I projektets inledande skede har vi lagt alla krafter på att få ut en så bred samling av tal som möjligt och vi kommer löpande arbeta med att korrigera eventuella fel som uppstått längs vägen.