Skip to content

Anton Foley och Ida Edling: Tal på Climate Live!

Om

Talare

Ida Edling
Klimataktivist
Anton Foley
Klimataktivist

Datum

Plats

Kungsträdgården, Stockholm

Tal

Jag heter Ida. Och Jag heter Anton och vi är med i Aurora, en förening med syfte är att stämma staten för dess otillräckliga hantering av klimatkrisen.
Vi är alla här i kväll för att vi känner ett ansvar. Ett ansvar för vår egen och andras framtid och samtid. Men vårt ansvar som individer att skydda människor från klimatkrisens konsekvenser är mycket litet. Statens ansvar är betydligt större. Sverige är bundet av lag, grundlag och internationella konventioner att skydda våra mänskliga rättigheter. Vår rätt till liv, till hälsa och till utveckling. År 1993 skrev Sverige under FNs konvention om biologisk mångfald och sex år senare, 1999, antogs 16 miljömål. Och sen, 2015, undertecknade vi som land Parisavtalet.
Vi uppnådde ett enda av våra miljömål och forskningen säger att vi inte är i närheten av att vara i linje med konventionerna. Men vi kan inte hålla staten juridiskt ansvariga för något av detta. För inget av detta är juridiskt bindande. Statens skyldighet att skydda våra mänskliga rättigheter är juridiskt bindande.
Tyvärr vet ingen idag exakt vad dessa skyldigheter innebär på klimatområdet. Ingen vet vad staten är juridiskt skyldig att göra för att minska klimatförändringarna. Ingen vet. Men en domstol kan ge oss de svaren. En domstol kan tolka statens skyldigheter. En domstol kan tydliggöra hur effektivt klimatarbetet måste vara för att respektera våra mänskliga rättigheter.
Men vad säger ni? Respekterar staten vår rätt till liv när den kalhugger vår sista naturskog? Respekterar staten vår rätt till hälsa när den misslyckas med 15 av 16 miljömål? Respekterar staten vår rätt till utveckling när den riskerar att sätta den globala uppvärmningen bortom mänsklig kontroll?
För oss är det tydligt att staten sviker sina skyldigheter gentemot oss. Staten kan inte sägas respekterar våra mänskliga rättigheter samtidigt som den bidrar till reella hot mot dem. Vi vill övertyga domstolen om att staten måste göra mer. Vi vill få staten att bedriva ett klimatarbete som gör skillnad.
Och det kan ni vara med och göra. För i Aurora är det öppet för alla att gå med. Och vi behöver er hjälp. Vi behöver också pengar, som ni får jättegärna donera till oss, men framför allt behöver vi er. Vi behöver er glöd och vi behöver er mäktiga passion.
Kom på vårt intromöte på torsdag. Lär er Aurora och gå med. Vi ska stämma staten och det kan ni också göra. Vi är Aurora och det kan du också vara.
Tack!

Taggar