Skip to content

Romina Pourmokhtari: Tal på Nationella klimatmötet 2023

Om

Talare

Romina Pourmokhtari
Klimat- och miljöminister

Datum

Plats

Direktsänt via regeringen.se

Tal

Det handlar om vår överlevnad. Det finns inga alternativ – vi måste lyckas. I detta nu, smälter glaciärerna, samtidigt har vi El Niño över Stilla havet och en väldigt torr och varm sommar framför oss här i Sverige. Det är bråttom. Om inte världen ökar takten, står vi inför en global klimatkris med långtgående och förödande konsekvenser. Och nu står vi mitt i ett avgörande stadium av omställningen, som avgör om vi klarar det eller inte. Men där finns också möjligheterna. I Europa talar vi inte längre om huruvida vi ska fasa ut det fossila eller inte, vi talar om hur vi ska fasa ut på bästa möjliga sätt. Vilka energislag som ska ersätta när Europa till slut förstått att det finns två problem med rysk gas - det ena är att den är rysk, det andra är att det är gas. Hur ska vi snabbt ställa om en fabrik som producerat sina produkter fossilt? Och hur bygger vi cirkulära system för att minska den råvaruutvinningen som står för över hälften av världens utsläpp? 
När man öppnar tidningen eller slår på tv:n är det lätt att tro att kampen om klimatet förs mellan klimataktivister och klimatförnekare. Så är det inte. Sverige är vi ett ledande land i världen när det kommer till att minska våra utsläpp. Och det är tack vare den breda allmänheten som varje dag fattar beslut i rätt riktning och bidrar till vår klimatomställning. Att klimatfrågorna - inte är kontroversiella i Sverige, att vi som land är samlade i förtroendet för vetenskapen och att nästan alla partier i Sverige står bakom det svenska klimatpolitiska ramverket – det är vår stora styrka. Den styrkan skapar långsiktighet, stabilitet och förutsägbarhet. 
Jag förstår att det är mer spännande att rapportera om klimataktivisterna som står här utanför idag eller klimatförnekarna som gräver och letar efter enskilda fakta som ska visa att vi kan fortsätta släppa ut som vi gjort – men den här regeringen vet - att det är de nördiga hållbarhetscheferna som varje dag gör skillnad i det tysta. Det är de som går till jobbet för att göra en brun verksamhet grön, som varje dag bidrar till att ställa om en verksamhet med stora fossila utsläpp till klimatneutralitet – det är dem som genomför klimatomställningen. 
Att få de största utsläpparna att ställa om - det får stor påverkan på Sveriges totala utsläpp. Och då är det de här VD:arna som inte låter hållbarhet stanna vid en slogan eller att redovisa hållbarhet på sista sidorna i årsrapporten – utan, på allvar låter fossilfrihet och nollutsläpp prägla hela värdekedjan - och hela ledningsgruppen. De företagsledarna som gör det, de bekämpar inte bara klimatkrisen – de kommer generera vinst. De stärker svensk konkurrenskraft, lockar nya investeringar till Sverige och risksäkrar sitt företag för framtiden - där regleringar, lagar och incitament i hållbar riktning bara kommer att bli starkare. Den fossila ekonomin är i full fart med att bli fossilfri. Efterfrågan på rena varor och tjänster kommer bara att öka. Om vi vill bygga välstånd för framtiden – så ska Sverige ska ha mer tillväxt, och mindre utsläpp. 
Politiken ska vara en möjliggörare. Vi ska lägga grunden, så att marknaden kan driva på med den innovation och teknikutveckling som möter utmaningarna den här den globala uppvärmningen skapar. Här behövs de rätta styrmedlen, oavsett om det handlar om förutsättningar för investeringar eller och modet att våga blicka framåt och öppna upp för ny teknik – hela vägen till noll och nettominus därefter. Hade politiken kunnat förbjuda bort utsläpp, hade det gjorts för länge sedan. Kruxet är att vi vill ha en växande ekonomi, välstånd, människor i arbete. Och demokrati förstås. Därför behövs en växelverkan och mer samarbete mellan politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi politiker har ansvaret att se till att de lagar, regleringar och incitament som finns – driva fram en hållbar utveckling i vårt samhälle. 
Det finns komplexa frågor att lösa ut, och allt är inte svartvitt. Mineraler är helt avgörande för att vi ska klara av den omställning som krävs för att lösa klimatkrisen. Och den svenska gruvnäringen är den mest miljövänliga i hela världen. Vi har den mest miljövänliga gruvnäringen i hela världen, inte trots att, utan för att vårt land har goda miljökrav som grund. Miljökraven ska inte minska i styrka - däremot ska vi arbeta för att effektivisera processerna för prövningarna så att fler företag kan få sina besked på ett ordnat, förutsebart och skyndsamt sätt. Vi ska vara möjliggörare. Vi ska bidra till att våra företag kan växa i en ekonomi som efterfrågar fossilfritt och miljövänligt. Vi ska se till att omställningen som sker här, blir Sveriges konkurrensfördel i världen. När du köper svenskt, köper du rent. 
Sverige måste nämligen också fortsätta bana väg för andra länder. Man är inte ett föredöme om ingen annan tar efter. En viktig och central del av vår omställning är därför den svenska exporten. Av varor, tjänster, politik och forskning som ger verklig effekt för klimatet – och förändrar världen. Sverige kan bli en ny sorts humanitär stormakt. Genom gröna lösningar och ny teknik som räddar klimatet – men också stoppar de naturkatastrofer som orsakar sådant enormt mänskligt och biologiskt lidande runt om i världen. 
Jag är stolt över att så många svenska företag själva väljer att ligga i framkant - och därmed stärker svensk konkurrenskraft på ett långsiktigt och hållbart sätt. Här finns goda exempel och- en potential för fler att bli förebilder - för hur vi, bör agera med - kraft och hastighet för att minska utsläppen och ta tillvara på möjligheterna. 
Jag vill också rikta ett stort tack till alla er som kommit hit idag. Era kloka inspel får reell betydelse för mitt arbete med klimathandlingsplanen. Jag ser fram emot att tillsammans med kommande panel få prata mer om hur nya tekniker kan möjliggöras – så att Sverige når klimatmålen. 
Tack! 
 

Taggar