Skip to content

Stefan Löfven: Klimatkrisen, 20 september 2019

Om

Talare

Stefan Löfven
Statsminister

Datum

Tal

Klimatkrisen är mänsklighetens kris, lyssna bara på vad forskarna säger.
När isarna smälter, vattennivån stiger, jordbruksmarker inte går att bruka, mat och vattenbrist blir vardag, så leder det till flyktingströmmar och konflikter om vatten, livsmedel och land. Det innebär att när barnen som nu lär sig gå når pensionsålder riskerar de att möta en värld så drastiskt förändrad att viktiga samhällsfunktioner bryts sönder i olika länder. Om du förnekar detta kan du se barnen i ögonen och säga att du vet bättre än vetenskapen och att du struntar i deras framtid. Och du som känner tveksamhet inför allvaret, fundera på om du vågar se dina barn i ögonen och säga att du chansar om deras framtid.
Det gör inte jag. Jag är inte rädd, därför att forskningen säger också att vi kan avvärja hotet. Så alla vi som ser allvaret måste därför fokusera på hur vi ska klara av detta. De senaste hundra åren har Sverige gjort en gigantisk omställning från fattigdom till framgång. Vi har ställt dem förut. Vi ska nu göra det igen. Men ingen människa kan ensamlösa klimatkrisen i sin vardag. Det kräver ett starkt samhälle där vi fattar de politiska beslut som är nödvändiga och genomför en rättvis omställning. Därför att vi kommer att fortsätta köra bil också i framtiden, fortsätta flyga, fortsätta ha våra industrier, men det måste ske på ett klimatsmart sätt. Och för att det ska bli möjligt krävs ett helt samhällsbygge. Och vi är på god väg.
Sverige har visat att det går att föra en progressiv miljöpolitik. Vi har snart vår första elmotorväg i Sverige. Vi har företag som ligger i framkant för att producera fossilfritt stål. Vi har arbetat länge med omställningen, men det räcker inte. Nu behöver vi fortsätta att ställa om industrin, transportsektorn, jordbruket. Vi ska bli generationen som klarar av klimatutmaningen. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Därför att en lyckad omställning, det leder till ökad tillväxt och ökad trygghet, levande hav och en levande landsbygd, starkare export och ett starkare samhälle, nya innovationer och nytt framtidshopp.
Vi ska inte chansa. Samhället ska ställa om. Det är vad vi ska säga till våra barn.

Taggar