Skip to content

Antje Jackelén

Ärkebiskop emerita

4 jun 1955 (68 år)
Magnus Aronson

Profil

Antje Jackelén var Svenska kyrkans ärkebiskop 2014–2022 och var innan dess biskop i Lunds stift. Hon disputerade 1999 vid Lunds universitet och har tjänstgjort som professor i systematisk teologi med inriktning på religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA, där hon även var direktor för Zygon Center for Religion and Science. Hennes forskning har rört sig i den tvärvetenskapliga skärningspunkten mellan religion och vetenskap, men hon har också arbetat med frågor om religionens roll i samhället och religionsdialog. Antje Jackelén är hedersdoktor vid universitetet i Greifswald, Lutheran School of Theology i Chicago och Virginia Theological Seminary. Hennes senaste böcker är Samlas kring hoppet (2016) och Otålig i hoppet (2020).

Tal