Skip to content
Filmmaterial

Instruktionsfilmer för talskrivningsprocessen

Norden och världen och Ta Ordet! har utvecklat filmmaterial som guidar elever genom hela talskrivningsprocessen, från början till slut. Genom att följa de steg som presenteras i filmerna kommer eleverna att kunna skapa engagerande tal på ett enkelt och strukturerat sätt.


Filmerna tar upp olika delar av den retoriska arbetsprocessen. De är ungefär fem minuter långa och kan användas både som inspiration och repetition. Filmerna är strukturerade kring:

  1. Vad vill du uppnå med talet? (intellectio och inventio)
  2. Argumentation (inventio)
  3. Disposition (dispositio)
  4. Språk (elocutio)
  5. Att hålla talet (memoria samt actio och pronuntiatio)

Filmerna kombinerar korta teoretiska förklaringar med praktiska övningar, och innehållet summeras i punktform i slutet. Filmerna är textade på svenska och har norskt tal. I varje films introduktion föreslås övningar som går att hitta här.

Film 1 – Vad vill du uppnå med talet?


Att hitta fokus för ett tal kan ta tid. Denna film inspirerar elever att utveckla sin idé. Exempel på övningar för film 1: Sinnesresearch, Finn topiken, Skrivtärningen och Vem vill veta vad.

Film 2 – Argumentation


För att övertyga framgångsrikt behövs en tydlig tes och argument som stöder den. Detta är filmens fokus. Exempel på övningar för film 2: Finn topiken, Speed arguing och För och emot.

Film 3 – Disposition


När syfte, tes och argument är på plats är det dags att strukturera talet för bästa effekt. Detta behandlas i film 3. Exempel på övningar för film 3: Rangordna i abstraktionsstege I och Rangordna i abstraktionsstege II.

Film 4 – Språk


När talet börjar ta form är det dags att arbeta med dess språkliga utformning. Det är film 4fokus. 

Exempel på övningar för film 4: Stilfigurer, Välj lämpligaste ord, Blomsterspråk och Äppelövning.

Film 5 – Att hålla talet


När talet nästan är klart är det dags att öva på framförandet. Detta är temat för film 5. Exempel på övningar för film 5: Uppräckt hand, Inspelad muntlighet, Den gyllene medelvägen och Lyssnarkaraktärer.