Skip to content

Första maj

I detta tema har vi samlat några av de viktigaste talen från de svenska demonstrationer som skett i samband med första maj-rörelsen.
Gemenskap och facklig kamp 

Första maj-talet har en 130 år lång historia. Sedan det allra första firandet av den internationella arbetardagen, 1 maj 1890, har första maj-talet varit en fast och central del av fackföreningsrörelsens årliga manifestation för arbetares rättigheter.  

Ursprungligen var syftet med första maj att ena arbetare i alla länder i kampen för en 8-timmars arbetsdag. 1 maj som datum för demonstrationerna antogs 1889 vid en arbetarkongress i Paris, och året därpå samlades tiotusentals människor för att demonstrera i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kampen för en 8-timmars arbetsdag fortsatte under parollen "8 timmars arbete, 8 timmars frihet och 8 timmars vila" fram till 1919, då arbetsmarknadens parter nådde en uppgörelse som tillgodosåg arbetarnas krav. 

Efter att det ursprungliga målet hade uppnåtts fortsatte första maj-traditionen med nya kamper och politiska strider att utkämpa, till exempel rätten till betald semester och sjuklön. 

Idag är första maj en samlingspunkt för fackföreningsmedlemmar och ett forum för aktuella fackliga strider. Första maj-talet är ett epideiktiskt tal, även känt som ett högtidstal, med inslag från den deliberativa genren, d.v.s. den politiska talgenren. Med tiden har första maj-talet utvecklats från att vara ett demonstrationstal med specifikt formulerade politiska mål till att mer vara en hyllning till arbetarrörelsens historiska strider och landvinningar ur ett nutida perspektiv. Talet syftar till att bekräfta och stärka gemenskapens värderingar – solidaritet och lika rättigheter – genom att koppla dem till aktuella politiska frågor.  

Representanter från både fackföreningsrörelsen och politiska partier intar podiet och minns de segrar som de står på skuldran för, vilket vanligtvis används som utgångspunkt för att uppmana till vidare handling och argumentera för framtida åtgärder.  

I detta temarum har vi valt ut några viktiga första maj-tal från både arbetarrörelsens aktörer och framstående politiker. Vår samling innehåller många fler intressanta första maj-tal, så om du vill fördjupa dig i genren finns det gott om möjligheter här.

Text: Danske Taler
Översatt och redigerat av: Martin Jedestav 
Det dröjde länge – alltför länge innan proletariatets föraktade söner och döttrar vaknade upp – kände skammen af att bära de bojor som sedan århundraden nedtryckt dem till jorden – fjättrat anden vid gruset och hindrat dem att varda fria till själ och kropp.
Israel har självklart rätt att försvara sig mot terrorister. Men övervåld, nya bosättningar och ständig förödmjukelse av palestinierna är inte rätta vägen.
Hela vår ideologi bygger på övertygelsen om att samhället faktiskt blir bättre om alla får vara med – att ingen ska behöva lämnas efter på vägen mot framtiden. 
Idag går 400 000 människor arbetslösa. Vi kan bara ana hur många krossade drömmar det finns bakom de siffrorna. Hur många brustna självförtroenden. Hur mycket outnyttjad potential och förslösad energi. 
Vänner! Mötesdeltagare! Det enda sättet att på allvar bekämpa rasism och högerextremism är att bekämpa arbetslöshet och växande klassklyftor. När kampen mot arbetslöshet och kampen för en rättvisare fördelningspolitik kommer i första hand – då upphör den sjukliga fixeringen vid etniska skillnader och vi kan se världens maktsammanhang klarare.
Det är lätt att bli dyster, men jag brukar försöka komma ihåg vad Joe Hill sjöng om. ”Sörj inte, organisera er!”.