Skip to content

Victorias tal på kungens 70-årsdag

Om

Talare

Victoria Bernadotte
Kronprinsessa

Datum

Plats

Nordiska muséet

Omständigheter

Under kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag anordnades en hyllningskonsert, då Victoria höll detta tal. Talet är ett tydligt exempel på genus demonstrativum av den positiva varianten. Regentens positiva sidor radas upp och får liv genom exempel och berättelser. Inte minst uppmärksammas Kungens gärning under den tid av sorg som tsunamin 2004 orsakade. 

Tal

Ers Majestät, Kära Pappa,
För 70 år sedan föddes Du i kretsen av Din Mamma, Pappa och fyra systrar på Haga. Du var ett efterlängtat barn och idyllen var fullständig tills tragedin drabbade familjen. Din Pappa omkom i en flygolycka och Ni flyttade så småningom till Stockholms Slott.
Tiden går. Idag bor det en ny liten Prins och Prinsessa på Haga; Dina barnbarn Oscar och Estelle. Haga, som betyder så mycket för vår släkt, är åter ett hem.
Ikväll känns det naturligt att knyta an till hur vår Familj spänner över generationer. Hur vårt ansvar som Kungahus har gått i arv. Och hur Du som familjefar och regent har fört detta arv vidare.

Du var bara 27 år, tolv år yngre än vad jag är i dag, när Du tillträdde tronen 1973. Jag kan bara gissa hur det kändes, att vid så unga år axla den mantel, som varit Din Farfars, Kung Gustaf VI Adolfs, alltsedan 1950. Att som statsöverhuvud företräda vårt land nationellt och internationellt i alla de sammanhang som ämbetet kräver.
Osjälviskt ställer Du upp för Sverige. Din Farfars valspråk – Plikten framför allt – tycks ha varit en ledstjärna också för Dig i Din gärning. Att ämbetet förpliktar är en självklarhet.
Du är en man med energi som få! Och tänk så mycket Du har fått i utbyte. Så mycket Du har fått se, höra och lära. Om vårt land, om främmande länder och om andra kulturer. Om mänskliga öden, i stort och i smått. Mycket av detta har Du berättat om för mig och mina syskon – och samtidigt förmedlat Din nyfikenhet och Ditt engagemang.
Din lekfulla sida och Din humor, som vi syskon ser som så viktiga delar av Din personlighet, önskar jag att fler fick möjlighet att uppleva.
Särskilt utmärkande för Dig är Din starka lojalitet till det ämbete Du ärvt och nu fullgjort under 43 år. Ditt motto ”För Sverige – i tiden” säger allt om Din inställning till Ditt värv och till det arv Du har att förvalta.

Men Du förvaltar inte enbart. Du vårdar och Du vidareutvecklar med respekt för traditioner.
I Ditt tal efter tsunamikatastrofen sa Du att Du vet vad det betyder att inte ha en pappa. Jag vill i min tur säga till Dig, jag vet vad det betyder att ha en pappa. En pappa som tjänar som förebild och stöd. Rakryggad och erfaren är Du en källa till lugn och trygghet, tillit och värme.
Och somrarna på Öland, med fiskenät som skulle vittjas, att sitta där i båten med dig pappa, är ett av mina finaste minnen
Ers Majestät, Kära Pappa,
Här i skuggan av Gustav Vasas gigantiska gestalt, känns det naturligt att påminna om devisen ” I fäders spår – för framtids segrar.”
I morgon går Du – i fäders spår – in i ett nytt decennium – för framtids segrar – med all den kunskap som enbart erfarenhet erbjuder. Du har med Din aldrig sinande nyfikenhet och idérikedom så mycket att ge, såväl i Din officiella gärning som i Familjen och bland vänner.

Jag vet att Du värdesätter alla de tecken på uppskattning och värme, som Du mött genom åren. Det är inget Du tar för givet.
Som Sveriges Kronprinsessa och som företrädare för Familjen vill jag nu tacka Dig varmt för alla Dina insatser och önska Dig all lycka och välgång under kommande år.
Nu vill jag till slut be Er alla om hjälp – så här dagen före - att hylla min Far, Sveriges Konung, i ett fyrfaldigt leve. Leve Han!

Taggar