Skip to content

Kronprinsessan Victoria: Tal på myndighetsdagen 1995

Linda Broström

Om

Talare

Victoria Bernadotte
Kronprinsessa

Datum

Omständigheter

H.K.H. Kronprinsessans tal på myndighetsdagen 1995.

Tal

Eders Majestät, kära pappa,

Myndighetsdagen innebär en stor förändring för alla, när det gäller att ta ett personligt ansvar för sina handlingar och för sin framtid.
För mig tillkommer som kronprinsessa att jag nu i större utsträckning får dela uppgifter, som konungen har, samt hjälpa konungen och drottningen i deras viktiga arbete för Sverige.
Jag vill tacka mina föräldrar för allt stöd, som de ger mig på alla områden. Det betyder oerhört mycket och hjälper mig nu att med tillförsikt ta på mig det ansvar och de uppgifter jag har som landets tronföljare.
Jag kommer alltid att vara lojal mot konungen och mot riksdagen. Jag kommer också att noga respektera Sveriges grundlagar.
Kära pappa, jag vill till slut tacka för Serafimerorden, som jag har mottagit idag. Den betyder mycket och kommer att påminna mig om mitt ansvar mot konungen och vårt land.

Taggar