Skip to content

Torgny lagman

Lagman

"Torgny Lagman inför Olof Skötkonung" av Axel Törneman/Värmlands museum

Profil

Torgny lagman är omtalad i Snorre Sturlassons Heimskringla som lagman i Tiundaland cirka år 1000. Historien om honom är troligen fiktiv. Enligt Snorre ska Olof Skötkonung vid Uppsalatinget 1018 förespråkat en erövringspolitik riktad västerut, mot Norge. Han fick bönderna, anförda av Torgny lagman, emot sig, vilket ledde kungen till att sluta fred med norske kungen Olof Haraldsson och dra sig tillbaka till Västergötland. 

Historien om Torgny innehåller flera felaktigheter och osannolikheter, varför den inte kan tas för historisk sanning. Dess stoff påminner om situationen vid nedtecknandet på 1220-talet, bland annat försök till svensk expansion i öster. Historien har använts som stöd för uppfattningar om de fria böndernas starka ställning och deras förhållande till kungamakten. Till det fåtal som relativt sent försökte hävda Torgny lagmans ursprung i en historisk person hörde Otto von Friesen.

Tal