Skip to content

Hans Rosling

Läkare, professor

27 jul 1948 - 7 feb 2017 (68 år)
Carolyn Lim

Profil

Hans Rosling var en svensk läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. Han var framför allt känd som en av initiativtagarna till Läkare utan gränsers Sverigesektion 1993, för sitt arbete med stiftelsen Gapminder samt för sina pedagogiska och folkbildande föredrag om global hälsa. Rosling menade att den snabba befolkningstillväxten skulle sluta cirka 2050 då jordens befolkning planar ut på drygt 11 miljarder människor, om världens ledare fortsätter att bekämpa fattigdomen för de två fattigaste miljarderna.

Tal