Skip to content

August Palm

Socialist

5 feb 1849 - 14 mar 1922 (73 år)
Okänd

Profil

August Palm var en skräddare, socialistisk pionjär och agitator, som anses ha grundat den svenska socialdemokratin när han den 6 november 1881 höll talet "Hvad vil Sosial-Demokraterna?" i Malmö. Han grundade tidningen Social-Demokraten 1885, bidrog starkt till att göra fackföreningsrörelsen i Sverige socialistisk 1886, och tog initiativ till att bilda Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1889. Sina idéer hade han utvecklat under sitt vandrande som gesäll i Danmark och Tyskland, där han bland påverkades av August Bebel och Ferdinand Lassalle. Han blev medlem i Första internationalen 1873 och återvände 1881 till Sverige för att sprida socialismen. Under den senare delen av sitt liv kom han att alltmer glida bort från partiet.

Tal