Skip to content

Elise Ottesen-Jensen

Agitator

2 jan 1886 - 4 nov 1973 (87 år)
Ulf Stråhle, Sveriges Television

Profil

Elise Ottesen-Jensen, "Ottar", var en norsk-svensk agitator, sexualupplysare, journalist och pionjär inom den frihetliga socialismen. Hon var gift med den anarkosyndikalistiska agitatorn Albert Jensen.

Ottar grundande RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) 1933, och var en av de enskilt viktigaste personerna bakom den svenska sexuella frigörelsen och en modern sexuallagstiftning. Hon tillhörde arbetarrörelsens syndikalistiska gren, och när hon kom till Sverige efter första världskriget började hon skriva artiklar i könsfrågan i tidningen Brand. 1923 började hon uppträda på offentliga möten, och sedan följde många års intensivt agiterande, även i tv och radio senare under 1900-talet. Runt om i hela Sverige undervisade Ottesen-Jensen arbetarklassen i hur man skyddar sig emot graviditet. Hon förespråkade bland annat fri abort, preventivlagarnas avskaffande och homosexuellas rättigheter. Hennes arbete var olagligt och hon riskerade fängelse. Även om Ottar var progressiv i många frågor argumenterade hon också för sterilisering av låginkomsttagare och personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Tal