Skip to content

Malin Nilsson

Generalsekreterare IKFF

11 sep 1984 (39 år)
Evelina Rönnbäck

Profil

Malin Nilsson är född i Luleå. Hon är sedan 2015 generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Mellan 2013-2015 var hon IKFF:s ordförande. Malin har en kandidat i freds- och konfliktvetenskap och en master i Asienstudier och är expert på kvinnor, fred och säkerhet, nedrustning samt konfliktförebyggande arbete.

Tal