Skip to content

Eric M. Runesson

Justitieråd

26 sep 1960 (63 år)
Högsta domstolen

Profil

Eric M. Runesson är jur. docent, justitieråd i Högsta domstolen och ledamot av Svenska akademien. Hans huvudsakliga verksamhetsområden som advokat och forskare var avtalsrätt, process- och skiljemannarätt samt medling. Verksamheten hade ofta kopplingar till teknologiområdet.

Tal