Skip to content

Ulf Kristersson: Tal om Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Ninni Andersson, Regeringskansliet

Om

Talare

Ulf Kristersson
Sveriges statsminister

Datum

Omständigheter

Det första halvåret 2023 var Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebar att Sverige under sex månader planerade och ledde arbetet i ministerrådet samt företrädde rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Statsminister Ulf Kristersson sammanfattar ordförandeskapet i detta tal.

Inspelning

Tal

Att göra EU lite grönare, säkrare och friare. Det var vårt mål när Sverige den första januari tog över ordförandeskapet.
Att stödja Ukraina bidrar till ett säkrare Europa, i det värsta säkerhetspolitiska läget sen andra världskriget.
Under vårt ordförandeskap vi samlat EU:s 27 länder. Vi har enats om att leverera en miljon artillerigranater till Ukraina.
Sverige har tagit initiativ till att frysta ryska tillgångar ska finansiera Ukrainas återuppbyggnad.
Och vi har förhandlat fram en tribunal för att utreda och lagföra Rysslands krigsbrott.
Vi kommer fortsätta stödja Ukraina så länge det krävs.
Sverige lyckades också med det som många nog trodde var omöjligt. Den historiska uppgörelsen om migrationen.
Länge var frågan blockerad på grund av djup splittring mellan EU:s olika länder.
Nu kommer invandringen minska till EU och i förlängningen till Sverige.
Under det svenska ordförandeskapet har EU tagit stora steg mot att bättre bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.
Det blir olagligt över hela EU att köpa tjänster från offer för människohandel, och det blir enklare att beslagta tillgångar som kommer från brottslighet.
Även det gör Europa säkrare.
Sveriges andra stora uppgift var att göra Europa grönare.
Vår ambition var att ro ett av världens mest ambitiösa klimatpaket i hamn, det som kallas Fit for 55.
Under ordförandeskapet har vi slutfört förhandlingarna om laddinfrastruktur i hela EU och förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2035.
Och mer hållbara bränslen inom sjöfarten och flyget.
I fredags tog vi den allra sista delen i mål, den om förnybar energi.
Det här är en stor framgång för klimatarbetet.
2050 ska EU bli världens första klimatneutrala kontinent.
Alla har nog inte fullt ut insett hur viktig EU:s nya klimatpolitik faktiskt är.
Men nu sätter EU tak för nästan alla koldioxidutsläpp inom unionen.
Och alla medlemsländer får bindande klimatmål som måste följas.
Det här ritar om förutsättningarna för alla EU-länders egna viktiga klimatansträngningar.
Allra sist – ett friare i Europa.
Det svenska ordförandeskapet har fortsatt driva skyddet för rättsstatens värderingar inom EU, och höll det stora rättsstats-symposiet här i Stockholm.
Under våren har Sveriges satt frågan om Europas konkurrenskraft högt upp på EUs agenda.
År efter år har det europeiska näringslivet hamnat efter i jämförelse med internationella konkurrenter.
Vi ser idag hur tech-industrin domineras av den amerikanska västkusten och den kinesiska östkusten.
EU:s regler ska göra det enklare driva företag, inte svårare.
Med allt det här vill jag tacka för oss och rikta ett särskilt tack till alla våra europeiska kollegor.
Tack för enigheten, tack för beslutsamheten och tack till alla ni som har bidragit till ännu ett framgångsrikt svenskt ordförandeskap.
Först 2001, sen 2009, nu kan vi lägga till även 2023.
Tack, låt oss nu fortsätta göra både Sverige och Europa grönare, säkrare och friare.

Taggar