Skip to content

Ulf Kristersson: Nationaldagstal 2018

Ninni Andersson, Regeringskansliet

Om

Talare

Ulf Kristersson
Partiledare

Datum

Tal

Idag på Sveriges nationaldag har vi många skäl att fira Sverige. 

För det finns så mycket som är så bra i vårt land. 

Ett enastående näringsliv och ett Sverige som förenar stark kärlek till naturen med tro på teknik och vetenskap. 

Jämställdheten mellan kvinnor och män som inte är så bra som vi skulle önska att den är, men där vi ändå har kommit längre än många andra. 

Den svenska jämlikheten där vad du gör är viktigare än vem du är. 

Allt det här är värt att värna och vårda. 

Ett land med rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Lika för alla. 

Det är inget perfekt land, men det är mitt land. 

Det är vårt Sverige. 

Så hissa i dag flaggan och fira det land som vi har byggt upp och är så stolta över.

Taggar