Skip to content

Tal av Nalin Pekgul vid minneshögtid för Anna Lindh

Om

Talare

Nalin Pekgul
Politiker, sjuksköterska

Datum

Omständigheter

Tal av Nalin Pekgul, ordförande i S-kvinnor, vid Minneshögtid för Anna Lindh 19 september 2003.

Tal


Det talade ordet gäller
När Anna Lindh valdes till SSU-ordförande 1984 kom hon att bli en förebild för en hel generation unga socialdemokrater.
Efter de bittra och dogmatiska strider om självförvaltning contra statssocialism som hade utkämpats i SSU i början av 80-talet var Anna Lindh den som lyckades knyta ihop trådarna och föra den ideologiska diskussionen vidare.
Hon var alltid beredd att ompröva medlen för politiken och lät inte SSU bli en organisation som ständigt försvarade de stora system socialdemokratin en gång hade byggt upp.
Men hon frågade sig alltid dessa år, då valfrihet var på allas läppar, om valfriheten verkligen skulle komma alla till del eller bara dem som var bäst på att hävda sig.
På samma sätt frågade hon sig om de stora systemen alltid fångade upp de mest utsatta.
Anna Lindh var en av de första som på allvar lyfte fram miljöfrågorna inom socialdemokratin och 1994 blev hon miljöminister.
När jag fick förmånen att jobba politiskt tillsammans med Anna Lindh gjorde hennes framsynthet stort intryck på mig.
Hon såg problem och tog tag i dem långt innan någon annan satt upp dem på den politiska agendan.
En fråga vi diskuterade mycket under senare år var att det lever så många muslimer i Europa som inte känner att de riktigt hör till samhället i det land de lever.
Anna Lindh betraktade Islam som en del av den europeiska kulturen och försökte alltid lyfta fram de progressiva och samhällstillvända muslimska krafterna för att inte religionen skulle utnyttjas för att skapa motsättningar.
Som utrikesminister var Anna Lindh van att samarbeta över kulturgränser för att lösa allvarliga problem och hon fann också vägar att kombinera sitt engagemang för integrationsfrågan i Sverige med världspolitiken.
Hon blev känd i världen för sin kamp för mänskliga rättigheter och tillhörde dem som inser att mänskliga rättigheter även omfattar kvinnors rättigheter.
När hon träffade politiska ledare i länderna i Mellanöstern tog hon inte bara upp kvinnornas situation i de länderna.
Hon begärde också att de skulle ta avstånd från kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld så tydligt att signalen gick fram till deras forna landsmän i Sverige.
Vid sidan av den lysande politikern Anna Lindh kommer jag alltid att bära med mig minnet av Anna som en person med stor humor och distans till sig själv som makthavare.
Anna besökte mig när jag hade fått mitt första barn och blev orolig för att jag inte skulle få den vila jag behövde.
Dagen efter skickade hon en lista med anvisningar för mina gäster som hon skämtsamt formulerade som ett regeringsbeslut.

Punkt 1 på listan löd: Besökare får endast stanna 5-30 minuter.
Punkt 2 löd: Besökare bör ta med sig eget kaffebröd om de vill ha kaffe.
Punkt 3 löd: Besökare bör inte krama på barn och mor så att eventuella smittor överförs.
Jag förlorade en storasyster i förra veckan.
Det socialdemokratiska partiet förlorade en ideolog och framtida ledare.
Sverige förlorade en av sina viktigaste politiska företrädare. 
De förtryckta i världen förlorade en stark förkämpe.

Taggar