Skip to content

Stefan Löfven: Nationaldagstal 2015

Om

Talare

Stefan Löfven
Partiledare

Datum

Plats

Sundbyberg

Tal

Vänner,
Demokratin är det vackraste vi har i Sverige.

Vi har ståtliga älvar, skogar och kustlandskap. Vi har blomstrande
skärgårdsöar. Ljuvliga små samhällen. Stora, vidsträckta fält. Och inte minst
– det sköna Sundbyberg.

Men allt detta skulle förlora sin lyster, om människorna som levde här inte
var fria att säga vad de tyckte. Att älska vem de ville. Att forma sin framtid i
öppna och demokratiska val.

Sverige är ett vackert land. Men att det är vi, tillsammans, som formar
framtiden för städerna, för sjöarna, för skogarna – det, kära vänner, är det
vackraste av allt!

Men demokratin är ingen naturlag. Den är något vi kämpat för, och vunnit.

I början av det förra seklet samlades kvinnor och män i tusental, på samma
sätt som vi gör idag, för att kräva sin rätt till principen en människa, en röst.

De mötte motstånd. De mötte våld. Men de stod upp för sina principer. Och
de vann demokratin. De samlades till protest – så att vi idag kan samlas till
fest.

Så vi tackar dem, för att vi på nationaldagen kan hylla ett demokratiskt och
öppet Sverige. Tack, för att vi idag kan fira vår frihet!

Och det finaste tacket vi kan ge dem, det är att aldrig ta demokratin för
givet.
De demokratiska tankarna måste bäras av varje generation. Friheten måste
försvaras av oss alla.

Därför står Sverige upp för demokratiarbetet, i världen och här hemma.
För att fler ska kunna använda sin rösträtt, och fler ska kunna och göra sin
röst hörd. För den fria pressen, och för att stoppa förföljelsen och
fängslandet av journalister. För fria fackföreningar, fria organisationer och fri
kultur.

I en omvärld som så ofta präglas av förtryck, ska svenska flaggan vara en
symbol för frihet.

Men demokratin är inte en gåva, från ledare till folk.

Demokratin är vår gemensamma skapelse. Det är upp till dig och mig att
försvara våra rättigheter, att se tillatt de ges tillalla, och lämna dem vidare
till våra barn.

Vi ska göra vår plikt, och stå upp mot intoleranta och antidemokratiska
krafter, som försöker göra skillnad på människa och människa, som vill så
split mellan grannar och vänner.

Vi ska göra vår plikt, och stå emot de som försöker hindra kvinnor från att
höja sin röst och ta sin rättmätiga plats, i skolan, på arbetsplatserna och i den
demokratiska debatten.

Vi ska göra vår plikt, och inte sitta med armarna i kors – utan ta demokratins
fantastiska verktyg i våra händer, och skapa den förändring vi själva vill se.

Och idag ska vi fira. Äta något gott. Glädjas med familj och vänner.

Men vi ska aldrig glömma, på nationaldagen eller någon annan dag, att
demokratin är vår att värna och att vinna för varje generation.

Ingen annan kommer att göra det åt oss! Det är upp till dig och mig att
försvara och fördjupa demokratin, just för att den är det vackraste och
viktigaste vi har.

Taggar