Skip to content

Per Gahrton: Tal vid demonstration mot Gazakriget

Om

Talare

Per Gahrton
Ordförande i Palestinagrupperna i Sverige

Datum

Plats

Sergels Torg, Stockholm

Omständigheter

Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige, vid demonstration mot Gazakriget, Sergels Torg, 10 januari 2009

Tal

Dags gå från ord till handling för att tvinga Israel följa internationell lag.
Den israeliska krigsmaskinen har dödat nästan 800 palestinier, därav hundratals civila och barn. Ett dussin israeler har dödats. Alltså ett 70-tal dödade palestinier på varje dödad israel.
Föraktet för palestinska liv är skrämmande – och det tycks bara bli värre.
För fyrtio år sedan möttes rapporter om israeliska våldsdåd av förnekande. Allt tal om att flyktingarna 1948 hade fördrivits eller att palestinska fångar torterades avfärdades som antisemitiska lögner. Ockupationen påstods vara liberal.
När bevisen om israeliska folkrättsbrott blev övermäktiga kom en andra fas – man beklagade och försäkrade att det handlade om misstag.
Häromdagen berättade en utlandskorrespondent i Israel att när drygt fyrtio palestinier bombats ihjäl i en FN-skola, blev han kontaktad av israeliska talesmän. En förklarade att det hade skjutits granater från skolan. En annan hänvisade till en granatbeskjutning från en annan FN-skola en månad tidigare. En tredje påstod att det fanns Hamas-soldater i skolan. Ingen av de israeliska talesmännen förnekade våldsdådet, men ingen beklagade blodbadet.(Hz 8/1) Nej, man rättfärdigade massmordet – och skyllde på Hamas.
Men i Nürnbergtribunalen efter andra världskriget fick världen lära sig att det alltid är den som utför ett våldsdåd som är ansvarig. Det går inte att skylla på befäl eller fiender. Om så en fiendesoldat skulle gömma sig bakom ett barn är det förbjudet att mörda barnet.
Därför är det inte bara palestinska liv som står på spel i Gaza, det är principen om alla människolivs lika värde. När jag satt i EU-parlamentet hörde jag många högtidstal där det påstods att principen om alla människors lika värde är själva grundbulten i EU. Om det är sant måste EU att gå från ord till handling och sätta stopp för Israels ockupations- och våldspolitik:
1. Associeringsavtalet mellan EU och Israel måste suspenderas, inte minst den uppgradering som gjordes nyligen och som i praktiken är en sorts säkerhetspakt.
 2. Det måste skickas skyddstrupper till Palestina.
 3. EU och Sverige måste skicka räkningar till Israel för alla biståndsprojekt som förstörts av israeliska bomber.
 4. EU måste prata med Hamas.
 5. Det svenska vapensamarbetet med Israel måste avbrytas.
Israel struntar i ord och förmaningar. Det är därför Sverige och EU måste gå från ord till handling. För palestiniernas skull. Men i grund och botten också för alla människors skull, för världsfredens skull.
Tvinga Israel att följa folkrätt och FN-beslut! Stoppa blodbadet!

Taggar