Skip to content

Maud Olofsson: Förutsättningar för näringens fortsatta expansion och utveckling

Om

Talare

Maud Olofsson
Närings- och energiminister

Datum

Plats

Göteborg

Omständigheter

Tillväxtdagen i Göteborg 23 mars 2011

Tal

Det talade ordet gäller

Det är fantastiskt roligt att vara med på Tillväxtdagen och prata med en av Sveriges starkaste tillväxtbranscher – turistbranschen.
Turistnäringen har en allt större betydelse för Sveriges välstånd. Det är en växande näring med många små och medelstora företag runt om i hela landet. Gemensamt sysselsätter alla dessa företag 160 000 årsanställda. Det är en bransch som är bra på att anställa unga.
Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige är mer än det samlande exportvärdet för järn och stål och svenska personbilar tillsammans. Nog finns det fog för att tala om turistnäringen som en av våra nya basnäringar!
Sverige rankas som världens femte mest konkurrenskraftiga turistland enligt World Economic Forum som anser att Sverige ligger i topp när det gäller hållbar utveckling, infrastruktur och kulturella värden.
Sverige är ett fantastiskt land, och här finns mycket att upptäcka. Från norr till söder, i storstäder, mindre orter och i Sveriges landsbygder finns många spännande och intressanta resmål som utvecklas till attraktiva destinationer för besökare från när och fjärran.
Och vi har mycket att erbjuda. Allt från havsbad och här på Västkusten till skidsemestrar med ishotell i Norrland. Själv har jag tillbringat många fantastiska sommarlov i Skrea havsbad. Då var det tät och spritkök som gällde. Nu erbjuder campingen stora tomter och elstolpar för husvagnsekipage. Utvecklingsmöjligheterna och innovationskraften i branschen är stor. Och vem vet, om några år kanske vi kan åka på semester till rymden från Kiruna.
Den strategi som Svensk Turism har tagit fram i samarbete med många andra aktörer inom turistnäringen är något som Regeringen välkomnar. Näringens vision är att fördubbla omsättningen inom turistbranschen på tio år. För att nå detta högt ställda mål krävs samarbete mellan flera olika aktörer.
För att stödja visionen satsar regeringen och flera av våra myndigheter på att bättre samordna våra insatser för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för svensk turism.
Turistbranschen är komplex. För att det lilla upplevelseföretaget ska blomstra behövs samverkan för en väl fungerande infrastruktur, tillgängliga transporter, bra boende, god mat och handel i en unik miljö.
Tillväxtverket och Visit Sweden leder gemensamt ett samarbete med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Invest Sweden, Swedavia, Statens Fastighetsverk, Arbetsförmedlingen och de nya myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys.
Kulturarv, nationalparker, vägar, järnvägar och hamnar är alla exempel på områden där myndigheterna har ett stort ansvar och kunnande. Vi tror att om alla samverkar med besöksnäringens bästa för ögonen, så kommer det att resultera i nya produkter och tjänster med hög kvalitet.
Regeringen gav förra året Tillväxtverket och Visit Sweden ett uppdrag att inrätta ett utvecklingscenter för att underlätta kontakten med myndigheter och privata aktörer. Detta för att det ska vara enkelt för den lilla företagaren att få tillgång till kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp att hitta finansiering för att utveckla sin verksamhet. Finns fysiskt nu på Sveavägen i Stockholm.
Som jag sa, Det går bra för svensk turism. Alltfler utländska turister hittar till Sverige. Men för att denna positiva trend ska fortsätta behövs en utveckling av nya och befintliga destinationer.
Visit Sweden, som är det bolag som har regeringens uppdrag att marknadsföra Sverige utomlands, vill öka utbudet av spännande destinationer.
För att göra detta har Visit Sweden tillsammans med Swedavia och Svensk Turism AB startat ett destinationsutvecklingsbolag. Detta för att stärka utvecklingen av fler exportmogna destinationer. Det handlar om kvalitet och tillgänglighet i hela kedjan, från transporter, till god mat, bekväma boenden och spännande upplevelser i unika miljöer.
Sedan Regeringen tillträdde för 4,5 år sedan har näringslivet förändrats och breddats. Det sker en förnyelse inom traditionella branscher men det växer också fram nya näringar inom tjänstesektorn, besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar.
Detta ställer också krav på näringspolitiken. Vi går från ett traditionellt industrisamhälle till ett samhälle där entreprenörskap och företagsamhet blir allt viktigare.
Därför arbetar regeringen mycket med att förbättra och anpassa det generella näringslivsklimatet.
Många av de generella åtgärderna kring exempelvis skatter, företagsfinansiering, regelförenkling och innovationer har givetvis även stor betydelse för turistföretagen.
En åtgärd som fått stor betydelse för företagen inom turistsektorn är halveringen av arbetsgivaravgifter för ungdomar under till 26 år. Enligt SHR, innebär detta minskade kostnader med ungefär en miljard kronor för branschen.
Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster är en annan skattesänkning som vi vet är efterfrågad av många företag i turismbranschen. Regeringen utreder just nu möjligheterna med att sänka momsen på restaurang- och cateringtjänster från 25 till 12 procent.
Regeringen genomför en rad andra insatser som är av stor betydelse för turistnäringen. Mer om detta kan ni också läsa i vår nya broschyr, ”Turismen – Sveriges nya basnäring”.
För en fortsatt positiv utveckling inom turistnäringen, vill regeringen i dialog med näringen, organisationer, myndigheterna och regionen fortsätta arbetet för fler jobb i fler och växande företag i hela landet. 
Jag ser därför fram emot att ta del av flera goda idéer och tankar under denna dag och även under morgondagen Med utgångspunkt i besökarnas önskemål och förväntningar kan vi tillsammans kraftsamla och göra Sverige till ett av Europas attraktivaste resmål.

Taggar