Skip to content

Magdalena Andersson: Tal till nationen om Rysslands angrepp på Ukraina

Om

Talare

Magdalena Andersson
Statsminister

Datum

Plats

Sagerska huset

Omständigheter

Under tisdagskvällen den 1 mars 2022 höll statsminister Magdalena Andersson tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Inspelning

Tal

Sverige.

Det pågår ett krig i Europa.
Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.
Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.
Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.
Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.
Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär.
Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.
Lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar det upp för snarlika krav på andra länder.

Rysslands väpnade angrepp är mer än en attack på Ukraina, det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid.
Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Därför sluter Sverige, EU och många andra länder upp bakom Ukraina.
Den svenska regeringens åtgärder spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina, och att stärka Sverige.
Vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen.
Det arbetet fortsätter.

Europa stöttar Ukraina i ord och i handling. Med ekonomiskt och humanitärt stöd. Med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget.
Men också: med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land.
I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn, att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen.
Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939.
Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet att det också finns dom av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning?
Jag har noga övervägt båda perspektiven. Som statsminister är min första och sista fråga inför varje beslut: Vad är bäst för Sveriges säkerhet?

Min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig.
Deras försvar av sina gränser är ett försvar av alla länders gränser och av det skydd som folkrätten ger alla världens länder.
Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka. Nu skärps det ytterligare.
Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har hotbilden ökat.

Svenska folket är en måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna – inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker.
Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp.
Vi genomför också sedan flera år tillbaka och i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands totalförsvar.
Det är uppenbart att takten nu måste öka. Därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ för ytterligare resurstillskott till totalförsvaret.
Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas. Upprustningen tidigareläggas. Sverige ska ha ett starkt försvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket. Vi måste också förbereda oss på de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag.
Priserna på drivmedel och el stiger redan. Andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas.

Regeringen och svenska myndigheter följer den utvecklingen mycket noga.

Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt.
Först och främst. Håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor. Använd ditt omdöme.
Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet.
Sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.

Och framför allt: stötta varandra.
Var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vi vuxna önskar. Då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands.

Som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad.
Till sist. De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris, den globala pandemin.
Det har varit en smärtsam och en prövande tid. Men den har gett viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss, som land och som medmänniskor.
Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukrainas folk. Till försvar av demokrati och frihet.
För hela Europas säkerhet. Sverige och svenska folket kommer att klara den uppgiften. Tack för att ni lyssnade.


Källa

Taggar