Skip to content

Johan Pehrson: Tal på Järvaveckan 2022

Om

Talare

Johan Pehrson
Partiledare

Datum

Plats

Järva

Omständigheter

Liberalernas partiledare Johan Pehrsons tal på Järvaveckan 2022.

Tal

Vad roligt att så många är här idag. Mitt namn är Johan Pehrson. Jag är en fyrabarnsfar. En onekligen medelålders man från en medelstor stad, Örebro. Man kan säga att jag har haft förmånen att växa upp i en typisk medelklassmiljö. Med en mor och far och en syster.

Jag är väldigt glad och tacksam att jag får komma till Järvaveckan och tala. Tack till Global Village och Ahmed Abdirahman och ert arbete. Och tack till alla som är här och lyssnar. Det här handlar om Sverige.

För många känner att de inte är lyssnade på. Att det inte lönar sig att engagera sig. Det är en dålig utveckling.

Därför är det viktigt med riktiga möten som dessa. Det är inte på Twitter de riktiga mötena sker. Inte ens på TikTok, Instagram, Youtube eller Facebook.

Nu i februari till exempel träffade jag föräldrar till mördade ungdomar på plats i Rinkeby Folkets Hus. Ett möte om människors värsta mardröm. Förtvivlade människor som känner att inget görs åt mördandet av unga i utsatta områden.

De mördade ungdomarnas föräldrar efterfrågar förändring. De söker den grundläggande trygghet och säkerhet som borde råda i ett land som Sverige. Att lyssna till dom är det minsta vi kan göra. För vi måste göra så mycket mer.

*

Låt er inte luras av enkla slagord. De som säger att det är hopplöst. Det går att bygga ett bättre och tryggare Sverige. Ett Sverige där vi tillsammans kan lösa problem och alla kan skapa sin egen framtid – med utbildning och hårt arbete.

Att det finns anledning till hoppfullhet kan vi se här på Järva. Det går att vända utvecklingen! Här har det länge funnits svårigheter i skolan. Det är stort att skolresultaten vänder uppåt här.

Gymnasiebehörigheten har ökat från 57% till 80% här i Järva de senaste åren. Det är tack vare elever kämpat stenhårt, engagerade lärare, men också en medveten politik om att sätta skolan först

Vi liberaler ett tydligt löfte till er. Vi kommer alltid vara Sveriges skolparti. Ni som vill prioritera en bra skola för era barn kan lita på Liberalerna. Vi fokuserar nämligen alltid stenhårt på skolan, på studiero för alla elever, på lärarna och deras gemensamma arbete för att få kunskap att växa.

Det gör våra liberala skolpolitiker med ansvar i Stockholm, det kommer vi göra när vi byter regering och får en liberal skol- och utbildningsminister. Det är liberalers eviga drivkraft. Att med utbildning som verktyg riva murar, bygga broar och skapa framtidsmöjligheter.

*

Vänner

Idag är det den första juni. Första sommarmånadens förstadag.  Ett förhoppningsvis välförtjänt sommarlov hägrar för ungdomarna. Kanske möter man sin första kärlek. Kanske arbetar man på sitt första sommarjobb.

Men så är det inte tyvärr. Inte för alla. Alltför många blir skickade till samma länder som deras föräldrar en gång flytt ifrån. Bortgifta, utan något att säga till om.

Det är en tid unga kvinnor riskerar att bli bortgift med en äldre man, inte känner. Det borde vara en nationell skandal att det fortfarande förekommer.

Eller att det varje år inkommer hundratals samtal till den nationella stödtelefonen om flickor som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

Enligt Försäkringskassan saknas det 10 000 skolbarn. Hur många av dessa som är bortgifta är inte klarlagt. Varför är det inte demonstrationer? Det är helt sjukt.

Nu vacklar många, istället för bli förbannade. Man duckar och anklagar de som tar upp problemet för att vara islamofober eller rasister. Trots att detta händer runt om i vårt land, sommar efter sommar.

Låt mig ge ett löfte. Om Liberalerna får bestämma kommer vi stoppa förminskandet av problemen. Vi kommer göra allt för att myndigheter aldrig viker undan, utan alltid står på barnens sida. Barns rätt, och barns rätt till en egen framtid är störst.

Svensk lag ska skydda alla barn. Oavsett dina föräldrars bakgrund ska friheten i Sverige gälla också dig.

Återigen verkar det som vi får se Paludan genomföra sina demonstrationer.

Låt mig vara väldigt tydlig.

Jag känner ingen sympati för den där förvirrade dansksvensken.

Men i Sverige gäller svensk lag, svensk demokrati och svensk yttrandefrihet.

Man måste inte häda, men ska få häda. Du får kritisera, förlöjliga och förakta även religion i Sverige. Du får kritisera och håna Johan Pehrson om du vill. Och det är ganska många som gör det hela tiden.

Vi har yttrandefrihet i det här landet och den är väl värd att försvara. Ja, det är vår liberala uppgift att försvara den. Yttrandefriheten är baslinjen i vad vi tror på, baslinjen i det öppna Sverige.

*

Åhörare,

Vi såg alla de fruktansvärda bilderna på upploppen i Påskas. Jag var där i Sveaparken i Örebro och såg detta brutala våld med egna ögon.

Det var fruktansvärt för de poliser som drabbades av våldet. Det är också en fruktansvärd attack på svenska demokratin. Och det är fruktansvärt för de medborgare som drabbas när poliser hindras från att göra sitt jobb.

De våldsamma påskupploppen handlar om något större. . Det som händer i Järva, Vivalla i Örebro, eller Skäggetorp i Linköping, är en kamp om vilket Sverige vi ska ha i framtiden.

Ett Sverige där alla skyddas av svenska lagstiftningen och dess friheter. Eller ett Sverige där myndigheter och hårt kämpande, ärliga människor står maktlösa mot vägspärrar, klanuppgörelser, islamistiskt kvinnoförtryck.

Vi liberaler hämtar inspiration från Frankrike. Liberale presidenten Emmanuel Macron definierade problemet tydligt: han kallade det separatism.

Det är organiserade krafter som vill kontrollera delar av befolkningen som bor i Sverige och separera människor från samhället.

Dessa måste även vi i Sverige utmana. Parallellt med det breda integrationsarbetet.

Den vägen är helt rätt. Det borde också ha gjorts i Sverige för länge länge sen. Liberalerna har länge pratat om hur vi släpper in människor i Sverige men inte i samhället, med jobb och svenska språket.

Istället växer enklaver med parallella rättssystem. Det finns över 60 stadsdelar där gängkriminella och fundamentalister tar över. Tusentals ungdomar rekryteras till våldet. Detta är en utveckling som sätter friheten på spel.

Det drabbar alla de som lever i utsatta områden. Det behövs ett långsiktigt, nationellt arbete för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Det kommer ta tid och det kommer inte vara lätt.

Men vi måste ta kampen – både mot separatisterna och för en upprustning av skolor, socialpolitik, jobbpolitik och slitna bostadsområden. För att vi ska utveckla vår demokrati och stärka de demokratiska värderingarna.

Vi gör det för att jämställdheten i Sverige ska gälla alla – oavsett efternamn. För att fler ska bidra, i stället för att vara beroende av bidrag.

Socialdemokraterna har under sina åtta år vid makten inte gjort några verkliga socialpolitiska reformer – trots eskalerande kriminalitet och utanförskap. Det duger inte – nu krävs förändring och den står Liberalerna för.

Vi har ett socialliberalt reformprogram för ett nytt Sverige. Liberalerna är partiet som vill och kan vända utvecklingen i utsatta områden.  Vi kallar vårt program Förortslyftet.

För att tusentals unga inte ska luras in att bli kanonmat åt gängen krävs en social mobilisering. Samhället ska se till att unga bär skolböcker, inte vapen.

Utveckla utbildningen av socialsekreterarna så att de är bättre rustade för den verklighet som råder.
Samhället måste kliva in och omhänderta unga som är farliga – inte bara för sig själva – utan också för sin omgivning.
Se till att socialsekreterare finns närvarande på polisstationer.
Vi vill sätta svenska språket först. Alla barn ska lära sig svenska redan i förskolan.
Kusinäktenskap som möjliggör hedersförtryck och klanvälde ska förbjudas. Som i Norge.
Stryp finansieringen av islamistiska eller på andra sätt antidemokratiska verksamheter, var än de finns.
Vi måste reformera flerbarnstillägget. Helt oacceptabelt att offentliga bidrag förstärker kvinnofällor. Bra att Socialdemokraterna nu också inser det. Skillnaden är att vi liberaler har ett helhetsgrepp – för att öka alla kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.
För att lyckas måste samhället ta tillbaka kontrollen där människor lever sina liv. Fullt ut, överallt och alltid. Samhället ska inte lämna människor utanför. Någonsin.

*

Vänner,

Unga människor söker gemenskap och sammanhang. Det ska inte vara islamister och kriminella gäng som erbjuder det. Det behövs bättre alternativ.

Vi liberaler vet att ingen människa är en öde ö. Vi behöver alla flera sammanhang för att växa och utvecklas. Det är familj eller förening, ett lokalsamhälle eller en global gemenskap. Alla dessa är viktiga.

Men även vi har under de senaste decennierna underskattat vikten av en nationell identitet och solidaritet.

Politiker har inte förstått att separatismen måste mötas med gemensamma värderingar, gemensam lagstiftning och ett gemensamt språk. Det krävs ett sammanhållande kitt som förhindrar splittring.

Separatister vill dela upp oss i vi och dem. Muslimer och icke-muslimer. Vita mot svarta. Kvinnor och män. Svaret på separatism är gemenskap – tillsammans. Det som förenar är större än det som splittrar.

Att vi lever i en ny tid kräver att svenskheten uppdateras och blir inkluderande. Svenskheten för oss liberaler bygger inte på hudfärg. Den bygger istället på de värderingar som är grundläggande i vårt samhälle såsom yttrandefrihet, jämställdhet, rättsstat, demokrati och fri skolgång.

Sverige är idag ett land för alla, oavsett kön, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Men toleransen tar slut när människors fri- och rättigheter kränks.

Vi måste bryta uppgivenheten bland barn och unga oavsett var vi möter denna hopplöshet.. Inget barn föds till stenkastare, gängkriminell eller radikal islamist.

Alla barn och unga ska växa upp och känna att de tillhör Sverige. Vi ska välkomna människor att känna stolthet över vårt gemensamma samhälle, gemensamma oavsett vilka rötter man har.

Låt oss alla bli del av en större gemenskap, en inkluderande svenskhet. Vi kan bli precis det vi vill.

Låt oss verka för en gemenskap som blickar framåt, inte bakåt. Som fokuserar på det som förenar, inte det som splittrar.

Ett kitt som håller oss samman.

En kärlek för landet vi delar med varandra.

*

Jag har varit rättspolitiker länge. Jag har sett kriminella komma och gå. Och tyvärr är det fler som kommer än går. För många nya grova brottslingar. För få riktigt långa och relevanta straff för de som ägnar sig grova brott.

Den som vill få stopp för det här måste ha både stålhandske och lovikkavante. Stålhandske betyder att de som skjuter ska in i fängelse. De som riskerar en kriminell bana ska in i klassrummet.

En lovikkavante i skolpolitiken. Som med värme och med kraft stöttar unga att klara skolan. Arbetet för ett bättre Sverige börjar med en riktigt bra skola.

Den som klarar av skolan blir inte gängkriminell. Mer än hälften av de misstänkta gärningsmännen i skjutningar har inte ens gått ut grundskolan.

Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Och ett sånt parti behövs.

När Socialdemokraterna presenterade sin vårbudget satsade de inga nya resurser på skolan. Vi i Liberalerna lägger sexton extra miljarder på skolan över tre års tid.

På särskilda undervisningsgrupper för dem som behöver det. Vi satsar miljarder på att alla elever ska få riktiga fysiska skolböcker.

Mycket av det jag nu säger låter kanske som självklarheter. Det är klart att politiken ska satsa på ordning och studiero i skolan.

Men det är inte självklarheter. Inte för dem som nu lever i stöket. Nyligen ställdes frågan till över 100 000 elever i grundskolan om de tyckte det var studiero på lektionerna. Mindre än 40 procent av de som gick i femman tyckte det.

För mig är det självklart att svensk skola behöver förändring. En regering som klarar att satsa på skolan, på att införa tydliga och fungerande ordningsregler.

Skolan måste ha höga förväntningar och höga krav på alla elever. Förväntningar är inget fult. Att ställa krav – det är att bry sig.

Men låt oss också säga som det är: skolan kan bara delvis kompensera föräldrar som inte tar ansvar. Den kan aldrig – aldrig – kompensera när eleven inte vill.

Egenmakten och det egna ansvaret får aldrig förminskas. Det är avgörande för att bryta med ett utanförskap som annars går i arv.

Antipluggkulturen måste brytas.

Utanförskapets negativa spiral kan bara vändas tillsammans.

Alla kan och alla bör ta ansvar. Kampen mot utanförskapet vinner vi tillsammans, eller inte alls.

Till sist – några ord om temat för årets Järvavecka. ”Valet är ditt”. Så är det verkligen. Valet är ditt och i valet är också makten din. I Sverige utgår all offentlig makt från folket.

Snart är det valrörelse. Då ska vi tillsammans fira att vi lever i en demokrati. Att vi tillsammans går och röstar och väljer vem som ska styra Sverige. Valet i september blir historiskt. Som vanligt.

Om du vill se en regering som sätter skolan först finns Liberalerna där för dig. Vi finns där för dig som vill se en stark mobilisering mot utanförskapet. För ett Sverige där alla bygger en stark framtid i frihet och trygghet.

Tack ska ni ha!

Taggar