Skip to content

Jesper Monthán: Tal till Madeleine Gustafsson

Om

Datum

Tal

Alla böcker förtjänar en läsare som tar dem på allvar. Någon som uppmärksamt möter texten och lägger märke till dess ärende och särart. Det är inte alltid en lätt uppgift. Tvärtom, ofta kräver en sådan läsning mycket av oss. Tvingar oss inte bara förstå orden som står där på sidan, utan att också tänka självständigt kring dem. 
I årets hederspristagare hittar vi en särskilt lyhörd läsare. Madeleine Gustafsson har, som en av vår tids mest inflytelserika litteraturkritiker, visat hur man med nyfikenhet, allvar, och en god portion munterhet, kan komma det litterära verket riktigt nära. 
Genom hennes ögon får vi syn på det vi inte tidigare sett. För även om läsandet många gånger är en ensam praktik är litteraturen ett samtal. Att läsa Madeleine Gustafsson är att bjudas in till ett bildat och roligt sådant. Med lätt hand, och stilistisk exakthet, lotsar hon oss fram till verkets kärna. Samma lätthet och exakthet går att finna i hennes översättningar. Kritikern och översättaren är två sidor av samma läsare som, med stor känslighet för textens tilltal och språkets minsta skiftning, tar sig an verket. 
Många är vi som mött Müller, Modiano, och Duras, genom Madeleine Gustafsson. Det är en stor ära för oss i Svenska förläggareföreningen att få ge vårt hederspris till en så noggrann och stilsäker läsare. Varmt välkommen upp på scen, Madeleine.

Taggar