Skip to content

Gustaf Wilhelm Gumælius: Tal vid den högtid då Engelbrekts minnesstod aftäcktes

Edward Skill

Om

Talare

Datum

Tal


”Under fortgången af ett folks lif möta stundom så stora hinder för dess utveckling, ja äfven så stora faror, att till och med dess sjelfständiga fortvaro hotas med undergång.”

Källa

http://www.svenskatal.se/wp-content/uploads/2014/05/Gumaeilus-Tal-vid-Engelbrekts-Minnesstod.pdf

Taggar