Skip to content

Göran Persson: Tal på minnesstund efter Anna Lindhs död

Om

Talare

Göran Persson
Statsminister

Datum

Inspelning

Tal

Kära tv-publik, ärade medmänniskor. I kväll känns det kallt i Sverige. Vi trodde kanske att vi skulle vara försonade, att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte försonade. Chock och förstämning råder i vårt land. Utrikesminister Anna Lindh är död. Utsatt för ett attentat och berövad livet. Det som hänt är förfärligt. Det känns så overkligt och ändå saknar vi henne redan. Alldeles nyss fanns hon här mitt bland oss. Minnet är så tydligt. Vi kan höra hennes röst. Positiv men uppfordrande. Hennes skratt när hon svischar förbi. Vi kan se henne framför oss. Ivrigt gestikulerande på ett torg eller en talarstol. För att dela med sig av det hon kunde och ville. För att förmedla sin vision av framtiden. Jag minns Anna Lindh som en tuff förhandlare för Sverige i Europa Unionen. Jag minns henne i kampen för utvidgningen av EU. För att därigenom sätta stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst. Jag minns henne som miljökämpe. Jag minns henne som fredsvän. Jag minns henne som ungdomens representant från tiden som SSU-ordförande. Jag minns inte minst vännen och arbetskamraten Anna. 
Den Anna som med några väl valda ord eller ett varmt leende gav stöd när det behövdes. Som hade den där förmågan att glädjas och glädja andra. Det känns så orättvist. Anna Lindh rycktes bort ifrån oss mitt i sin gärning. Mitt i sitt demokratiska arbete. Det som hon satte så stort värde på. Hon hade så mycket kvar att göra, så mycket kvar att ge. Som mor, maka, vän, arbetskamrat och politiker. 
Hon var välkänd och omtyckt. Under dagen har många människor, i hela vårt land, Tänt ljus, lagt ut blommor och skrivit i kondoleansböcker.  Många har velat samlas för att dela sorgen. För att visa sitt stöd för Anna Lindhs familj. Men också för att visa sin avsky för våldet, och sitt stöd för demokratin, och de värderingar demokratin bygger på. Alla människors lika värde. Allas rätt att leva i fred och frihet. Respekt för oliktänkande. Kamp mot våld och intolerans, mot kränkningar och förtryck. Anna Lindh tvekade aldrig att stå upp för de demokratiska värderingarna. Hon var en av våra främsta bärare av dessa värderingar. Hon kompromissade gärna om medlen, men aldrig om målen. 
Under dagen har vänner och kollegor, politiker från hela världen, hört av sig och vittnat om detta. Delat vår sorg. Med ett internationellt engagemang som sträcker sig ända tillbaka till ungdomsåren kom hon att bli en uppskattad samarbetspartner i internationella sammanhang. Hon var respekterad och känd för att vara ambitiös, kunnig och modig. 
Anna Lindh representerade Sverige. Jag vet att många människor känt en stolthet över detta. Hon representerade ett land som är känt för sin öppenhet. Ett Sverige som är känt för att vara ett demokratiskt samhälle. Där närheten är stor mellan folk och folkvalda. Ett tolerant samhälle unikt i sin sammanhållning. Det är så vi vill att Sverige ska vara också i fortsättningen. Därför måste brottet klaras upp. Därför måste vi sluta upp tillsammans. 
Det är naturligt att känna vrede och att söka enkla förklaringar när man är uppskakad. Hur kunde det få hända? Vart är Sverige på väg? Vi vill ju ha ett samhälle som är tryckt för alla. Reaktionen får inte bli att vi sluter oss. Reaktionen måste bli samling. Vi kan aldrig försvara det öppna samhället på något annat sätt. Vi måste visa beslutsamhet och sluta upp kring de värderingar vi vill ska prägla Sverige. 
Det löfte Anna Lindh gav vid Olof Palmes begravning måste vi idag ge till henne. Så här sa Anna till Olof. 
”Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden, för internationell solidaritet, kampen för ett fritt och öppet Sverige, utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap vidare.” 
Därför uppskattar jag mycket att så många människor nu deltar i minnestunder. Och anordnar manifestationer. Därför vill jag att alla ska gå och rösta i söndagens folkomröstning. Rätten att rösta är grundläggande för demokratin. Över den rätten ska våldet inte få segra. Folkomröstningen kommer att fullföljas som planerat. Resultatet ska respekteras. Partiledarna i riksdagen har enats om att avbryta kampanjaktiviteterna och polemiken. Under de kommande dagarna finns vi bara till hands för att svara på dina frågor. För oss är det ett bra sätt att hedra Anna Lindhs minne. Det var frihetens och solidaritetens sak som var hennes. Det var freden och det lika människovärdet som engagerade henne allra mest. Hon skulle ha stått upp för demokratin också i en stund som den här. 
Jag ska sluta tala. Mina tankar går åter till familjen. Maken Bo och barnen. Jag känner djupt med dem. Familjen har mist en maka. Familjen har mist en mor. Socialdemokratin har mist en av sina skickligaste politiker. Regeringen har mist ett erfaret stadsråd och en god arbetskamrat. Sverige har mist en av landets viktigaste företrädare. Vårt ansikte mot världen.
Tack för att du har lyssnat.  

Taggar