Skip to content

Gabriel Wikström: Inledningsanförande på SSU:s 37e kongress

Kristian Pohl, Regeringskansliet

Om

Talare

Gabriel Wikström
Förbundsordförande, SSU

Datum

Plats

Täby, Stockholm

Tal

Innan jag förklarar SSU:s 37:e kongress för öppnad så skulle jag vilja säga några ord om varför vi är här och den resa vi har bakom oss. 
Kamrater, vi tillhör en fantastisk rörelse. 
Det är få andra politiska ungdomsorganisationer som har kunnat påverka samhällsutvecklingen som vi. Med en blandning av radikalitet och pragmatism, idealism och folkrörelsearbete har SSU tagit plats i debatten och bidragit till att Sverige blivit ett bättre land. 
SSU-generation efter SSU-generation har kunnat se hur kampanjer och förslag, motioner och program blivit till verklig politik. Hur de idéer som väckts på möten och i kongresslokaler har förändrat samhället, vänt motgång till medgång och gjort problem till möjligheter. 
Miljonprogrammet – löftet att bygga en miljon bostäder på tio år – och att Socialdemokraterna blivit ett feministiskt parti är bara två av de reformer och ställningstaganden som SSU har medverkat till. För oss har det aldrig bara varit en slogan när vi sagt ”bli medlem och förändra” utan ett löfte som gång på gång har infriats. Ett löfte som vi, precis som tidigare SSU-generationer, har en skyldighet att ge och ett ansvar att hålla.
Hemligheten bakom SSUs framgångssaga är att vi alltid har strävat efter att vara verklighetssynens ungdomsförbund. Det är ett gammalt begrepp men dess betydelse är tidlös. 
Verklighetssynens ungdomsförbund handlar om viljan att vara de som bäst förstår den verklighet som vi alla lever i. Läser man gamla verksamhetsberättelser – och jag har ju läst en del – kan man se att denna ambition har tagits på största allvar. 
Verksamhetsberättelserna är fulla av beskrivningar över studiebesök och enkätundersökningar, över seminarier och studiecirklar. Lika ofta som studiebesöket gällt en skola eller ett dagis så har det skett på ett äldreboende eller sjukhus. Hela samhället skulle täckas in och förstås. För det var just hela samhället som skulle förändras. 
Även om vi SSUare inte besöker lika många äldreboenden idag så finns ambitionen att förstå verkligheten fortfarande kvar. Ett tydligt exempel är vår årliga undersökning över sommarjobbares löner och villkor eller de undersökningar vi ofta genomför på skolor och mässor just för att bättre förstå ungas utmaningar och det samhälle vi lever i. 
SSU kan inte riktigt jämföras med något av de andra politiska ungdomsförbunden. Den som tidigare bara sett MUF:are i aktion kanske tror att verksamheten i politiska ungdomsförbund består i att skråla kampanjlåtar och ursäkta moderata ministergrodor
För den kanske SSUs verksamhet framstår som onödigt ambitiös. 
Men för oss, liksom för alla tidigare SSUare, är värdet av att rätt förstå och beskriva verkligheten hundra gånger viktigare än all världens kampanjlåtar. Vi SSU:are vet nämligen att den som bäst förstår samhället också är den som bäst kan förändra det. 
Och förändra det, kamrater, är precis vad vi ska göra! 
Vi är en stor organisation med en lång och stolt historia. När man är det är det viktigt att då och då reflektera över varför man egentligen finns till. Ibland för att omgivningen har förändrats så mycket att man själv har hamnat ur kurs och gör helt fel saker, och ibland bara för att påminna sig om vem man är och vart man är på väg. När vi på det sättet ser på vår egen organisation kan vi ganska snart konstatera att huvuduppgiften för SSU, idag precis som förr, måste vara att åstadkomma verklig samhällsförändring. Vi ska med andra ord inte bara förstå det samhälle vi lever i utan vi ska framförallt förändra det.
Andra ungdomsförbund och organisationer kan nöja sig med att peka ut samhällsproblem för att sedan överlåta åt någon annan att lösa dem. För oss är det aldrig tillräckligt. För oss är det självklart att vi har ett ansvar att inte bara uppmärksamma brister och utmaningar utan också utforma politiska lösningar. Vår ambition är att vara en samhällsaktör som på allvar påverkar samhällsutvecklingen, inte bara en intressegrupp som står vid sidan om och skriker slagord. 
Men med den ambitionsnivån följer också ett stort ansvar. Andra ungdomsförbund kan ägna sig åt internt käbbel eller hårklyverier för innerst inne vet de att deras diskussioner och idéer inte kommer prövas i verkligheten. Men vi som kan vår historia och känner vår potential, vet att de diskussioner som vi idag för i SSU kommer att prövas av andra och de idéer vi idag för fram kan bli morgondagens regeringspolitik. 
Vi är privilegierade eftersom vi tillhör en rörelse som till skillnad från många andra faktiskt kan få någonting uträttat. Låt oss då inte slösa bort denna möjlighet på mediokra idéer och medelmåttiga förslag. Kamrater, låt oss tänka stort och drömma fritt. Kan vi förändra världen så låt oss göra det ordentligt. 
I en rörelse som vår, som hela tiden vill framåt för att ge sig i kast med nya utmaningar är det lätt att vardagens problem helt tar överhanden. Särskilt i en tid som vår där problemen hopar sig under en borgerlig regerings stigande ointresse. Då är det viktigt att komma ihåg att varje litet steg vi tar måste vara en del av resan mot ett bättre samhälle. Hur spännande dagspolitiken än är så får vi aldrig glömma våra politiska visioner och vår ideologiska kompass. Reformer som genomförs utan ideologisk analys och utan en fast förankring i värderingar riskerar att leda fel eller bli tomma slag i luften. 
En av de viktigaste uppgifterna vi har de närmaste dagarna är att anta ett nytt principprogram. Däri beskriver vi våra grundläggande ideal och värderingar. SSUs analys av de strukturer som förtrycker människor världen över – bland dem klassamhället. Patriarkatet. Och rasismen. 
I principprogrammet beskriver vi vår vision om en värld fri från just dessa strukturer. Det är i vårt principprogram vi beskriver varför vi är demokratiska socialister med stolthet och med glädje. Det är kort och gott i principprogrammet vi formulerar den ideologiska kompass som är så nödvändig för pragmatiska samhällsförändrare som vi. 
SSU är en fantastisk kraft i svensk politik men det vore både självgott och farligt om vi trodde att vi kunnat påverka samhällsutvecklingen ensamma. SSU är en del av den svenska och internationella arbetarrörelsen. Vi är såväl Socialdemokraternas som LO:s ungdomsförbund. 
Många gånger går SSU före och visar vägen, ibland går vi bakom med blåslampan men oftast går vi hand i hand för i grunden har vi samma ideal och delar samma mål. När vi tre organisationer drar åt samma håll är vi ett starkt lag med en stor samhällsförändrande kraft.
Kamrater, det är två år sedan vi senast samlades till kongress. Under den perioden har SSU vunnit en rad segrar, inte minst på vårens partikongress. 90-dagarsgarantin mot ungdomsarbetslöshet är nu ett av socialdemokratins främsta vallöften. Det är tack vare er, tack vare oss i det här rummet. Det är något vi har gjort gemensamt. 
Listan över segrar stannar inte där. Ett demokratikriterium i vapenexporten. Ett tydligt medlemsvärvarmål för partiet. Starkare kommunalt inflytande vid friskoleetableringar. Jag skulle kunna fortsätta. 
Vi är dock inte nöjda. Även det vi beslutar på denna kongress kommer vi att driva hårt gentemot partiet. Så mycket som möjligt av våra förslag ska komma med i valmanifest och i kommande statsbudgetar. 
Men kamrater, vår rörelse slutar inte vid Sveriges gräns. Vi är också en del av en internationell folkrörelse. Vi har många vänner, från världens alla hörn, som är här idag. De kämpar för fred, för demokrati, för rättvisa och solidaritet. De försöker förändra samhället ett steg i taget – precis som vi. Jag vill nu säga några ord direkt till dem. 
Dear friends and comrades from our sister organizations. We are deaply honoured to have you all here visiting our congress. Many of you struggle daily against dictatorship or corrupt regimes, for peace, justice and democracy. You inspire us – welcome to our congress. 
Vänner, det är en viktig uppgift vi tillsammans har framför oss. Under de närmaste fyra dagarna ska vi diskutera, debattera men framförallt besluta om förbundets politiska och organisatoriska inriktning för framtiden. Det vi gör under den här helgen kommer inte bara spela roll för nästa års valrörelser utan framförallt det som ska komma sedan. De reformförslag som vi kommer att anta är uppdragslistan till Sveriges nästa statsminister, till Sveriges nästa socialdemokratiska regering. 
Som Hjalmar Branting en gång sade: Dagens utopier är morgondagens verklighet. Nu kamrater, är det vår tur att utforma vår politik i rörelse. 
Med dessa ord förklarar jag förbundskongressen för öppnad . 

Taggar