Skip to content

Carl XVI Gustaf: Tal vid riksmötets öppnande 2015

Om

Talare

Carl XVI Gustaf
Sveriges kung

Datum

Plats

Riksdagshuset

Omständigheter

H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 15 september 2015. Riksmötets öppnande är den ceremoni som varje år sker för att starta riksdagens arbetsår.

Tal

Herr Talman,
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag,
Idag samlas vi åter. Jag känner alltid ett stort allvar när jag står här för att förklara Riksmötet öppnat. Ni valda ombud för Sveriges folk, skall nu med förnyade krafter gripa Er an Er grannlaga uppgift.
Framför Er ligger ett ansvarsfullt arbete.
De beslut Ni fattar kommer att påverka villkoren för många i Sverige – nu och i framtiden.
De senaste veckorna har antalet människor på flykt ökat dramatiskt. Det är en tragedi som har berört oss alla känslomässigt. Det har skapat en ny medvetenhet om livsvillkoren för de människor som har tvingats lämna sina hem. En insikt om vad det innebär och som vi tidigare inte förmådde ta till oss.
Vi ser en folkvandring bort från ofred. Under farliga omständigheter där små barn håller sina föräldrar hårt i handen. Det är en oväntad utveckling som hade varit svår att förutsäga för bara några år sedan. Inte sedan slutet på Andra Värdskriget har så många människor varit på flykt.
I år har vi uppmärksammat att det är 70 år sedan Andra Världskriget tog slut. Den tragedin har i hög grad format tillvaron för flera generationer i vår del av värden.
Hur kommer världen att se ut om 70 år? Ja, hur kommer den att se ut för våra barn och barnbarn år 2085?
Hur svårt är det att spå om framtiden, det inser vi om vi ser efter vad man trodde om framtiden för just 70 år sedan – år 1945. Vid krigsslutet sa en krigstrött värld ”Aldrig mera krig!” Det nybildade Förenta nationerna sågs som en garant för världsfred. Det fanns en tro på framtiden, inte minst tack vare all de nya innovationer som följt i krigets spår: reaplan, penicillin, radar, datorer, syntetmaterial, etc.
I efterhand ter sig många av efterkrigstidens framtidsvisioner naiva. Det blev inte som man trodde då … Sveriges behov av datorer, till exempel, visade sig större än de totalt en eller två, som man då trodde skulle vara fullt tillräckligt!
Hur skall vi då kunna förbereda våra barn och barnbarn för en framtida värld som vi inte vet så mycket om?
Jo, vi kan förbereda dem för att kunna hantera förändring. För det enda vi säkert vet är att världen kommer att fortsätta att förändras. I en globaliserad värld måste vi utbilda kommande generationer till världsmedborgare.
Vi kan bland annat ge dem kunskap om olika samhällsskick, andra kulturer, språk, och religioner. En förståelse för hur samhällen och kulturer har vuxit fram och förändrats. Vi kan förmedla vår långa tradition av demokrati och mänskliga rättigheter, som en självklar grund för vårt samhälle.
Vi kan också tala om vissa grundregler för all mänsklig samvaro. Som att vara toleranta, hänsynsfulla och visa medkänsla. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem!”
Albert Einstein lär ha sagt att han aldrig oroade sig för framtiden eftersom den kommer tids nog. Men det finns all anledning att fråga vilken framtid vi vill ha. Och denna fråga gäller kanske särskilt er, ledamöter av Sveriges Riksdag.
Framtiden är ett land som inte har någon karta. Men många av de beslut som Ni fattar här i Sveriges riksdag lägger det vägnät på vilket vi kommer att färdas framåt.
Alla vet att vi också står inför stora utmaningar när det gäller vår miljö. Och att våra barn och barnbarn kommer att ställa oss till svars för hur vi tog oss an dessa uppgifter.
När det gäller vår miljö befinner vi oss nu i ett avgörande läge. Våra naturresurser är inte oändliga. Varningssignalerna är många. Det finns fortfarande tid att ställa om till ett hållbart samhälle – men det kräver handling nu. Mot den bakgrunden ser vi fram emot det klimatmöte som snart skall hållas i Paris, COP 21.
Låt oss hoppas att detta möte leder till varaktiga framsteg, och att vi i Sverige kan lämna viktiga bidrag i det arbetet.
Herr Talman,
Hur flyktingssituationen skall kunna hanteras är ett gemensamt ansvar. Det finns en stark vilja att hjälpa till. Att vara medmänniska. Låt oss ta fasta på denna känsla och gemensamt söka finna lösningar för att hjälpa människor i nöd.
Kanske har denna nya insikt i Sverige gjort att vi har kommit varandra närmare?
Herr Talman,
Ärade riksdagsledamöter,
Jag vill med dessa ord önska Er alla, valda ombud för Sveriges folk, kraft och visdom i Ert ansvarsfulla värv att föra vår nation vidare in i framtiden. Vi hoppas på en för Sverige gynnsam utveckling – och för alla de människor som bor, lever och verkar i vårt vackra land.
Vi kommer att följa Ert arbete med stort intresse och engagemang under det nya arbetsåret.
Med dessa ord förklarar jag härmed 2015/2016 års Riksmöte öppnat.

Taggar