Skip to content

Carl XVI Gustaf: Tal vid nationaldagsfirande på Skansen

Om

Talare

Carl XVI Gustaf
Sveriges kung

Datum

Plats

Skansen

Omständigheter

Kungens tal på nationaldagen 2023 på Skansen, när Sverige firade 500 år som självständig nation.

Tal

Kära nationaldagsfirare,
Du gamla, du fria – så inleds vår nationalsång, som vi sjunger på vår nationaldag.
Vi högtidlighåller i år att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung av Sverige, vid mötet i Strängnäs som var en föregångare till riksdagen. Sedan den 6 juni 1523 har Sverige varit ett självständigt land, en nationalstat.
Under dessa 500 år har det svenska samhället formats och utvecklats. Vi har mycket att vara stolta över denna nationaldag.
För mig har det varit ett privilegium att i snart 50 år få resa runt i landet för att följa den utveckling som ständigt pågår. Att uppmärksamma viktiga framsteg och ta del av utmaningarna.
Jag har sett att friheten och självständigheten har många ansikten.
Friheten att få uttrycka sina åsikter – vår tryckfrihet är den äldsta i världen och har nyligen utsetts till världsminne av UNESCO. Friheten att få röra sig i skog och mark – vår allemansrätt är unik. Friheten att få bruka sin jord – våra självägande bönder har spelat en betydelsefull historisk roll.
Friheten att få vara sig själv, att älska den man vill, att ha sin egen trosuppfattning.
Friheten att få förverkliga sina egna livsdrömmar.
Men också allas vårt ansvar att våga sträcka ut en hand och hjälpa de som behöver vårt stöd. Och vårt gemensamma arbete för att skapa en hållbar värld för de som kommer efter.
Under mina 50 år på tronen har jag fått uppleva en utveckling av samhället som saknar historiska motsvarigheter.
Sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 har ungefär tjugo generationer vuxit upp, levt och lämnat över till nästa. Vårt land har vid varje tid utvecklats och formats av de människor som bott och verkat här, och så är det också idag.
Sverige som geografiskt område har förändrats. Stormaktstiden är sedan länge borta. Norge och Finland ingår i den nordiska gemenskapen som självständiga länder.
Vi i Norden har visat att en sådan utveckling går att förena med nära och varma relationer. Det nordiska samarbetet är en förebild för omvärlden. Ja, det är inte konstigt att vår nationalsång hyllar ett liv i Norden.
Kära nationaldagsfirare,
Sedan februari förra året har vi brutalt påmints om hur mycket självständighet och frihet är värt för ett land. Men vad vi nu också vet är vilken stark gemenskap som krävs för att skydda dessa värden. Tillsammans med många andra stater hjälper vi vårt attackerade grannland, Ukraina.
De människor som bor i Ukraina har självklart rätt att njuta av sommarkvällens frid och skönhet, precis som vi gör i Stockholm och Sverige denna afton. Ukrainarna har lika stor rätt som vi att andas frihetens rena luft.
Blå och gul är Ukrainas flagga, precis som Sveriges. När vi idag hissar vår svenska flagga kan vi känna att dess färger har fått en djupare mening.
Jag har själv starka och personliga minnen från ett besök i Ukraina. Drottningen och jag besökte då Sofiakatedralen i Kiev, där den svenska prinsessan Ingegerds kvarlevor vilar i en sarkofag. Ingegerd var dotter till sveakungen Olof Skötkonung och giftes bort med storfursten Jaroslav av Kiev år 1019. Hon blev senare känd som ett helgon, Sankta Anna. Än idag är hon en länk mellan våra länder.
Kära nationaldagsfirare,
Vi har tillsammans skapat den självständighet som vi firar idag. Det är vårt lands frihet under många hundra år som vi högtidlighåller. Låt oss sträva efter att få leva i fred och frihet i många generationer framöver.
Tack.

Källa

https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2023-06-06-h.m.-konungens-tal-vid-nationaldagsfirande-pa-skansen

Taggar