Skip to content

Carl XVI Gustaf: Tal till Sveriges folk vid hans 50 år på tronen

Linda Broström

Om

Talare

Carl XVI Gustaf
Sveriges kung

Datum

Omständigheter

Kungens tal till Sveriges folk med anledning av hans 50 år på tronen.

Tal

Kära svenskar!
Det är i dag på dagen 50 år sedan jag blev Sveriges kung.
Under ett halvt sekel har jag haft glädjen och förmånen att vara vårt lands statschef.
Låt mig börja med att blicka tillbaka i tiden och tillsammans med er minnas hur det var, i samband med mitt trontillträde.
Det var 1973 och jag var bara 27 år gammal. Jag riktade då mina ord till min företrädare, konung Gustaf VI Adolf, min älskade farfar, som just avlidit 90 år gammal.
Han föddes i slutet av 1800-talet, som prins av Sverige och Norge. Invånarna i vårt land levde vid den tiden under mycket knappa omständigheter och många valde att emigrera. När farfar lämnade jordelivet den 15 september 1973 var han däremot kung i ett Sverige präglat av välstånd och demokrati.
Gustaf VI Adolf var en, i alla läger, djupt respekterad monark. För mig var han också en förebild, inte minst då min far gick bort under mitt första levnadsår.
Att efterträda farfar var en stor – och inte alltid så enkel uppgift. Men jag är mycket tacksam för det stöd jag fått från min kära familj som lojalt har stått vid min sida genom åren.
Drottningen, våra barn med familjer och mina systrar har alla alltid funnits där.
Särskilt viktigt är också det förtroende jag fått – och får – från er, Sveriges folk. Ert stöd har varit ovärderligt för mig.
För detta vill jag i dag framföra mitt djupa och varma tack.
Kära svenskar!
Alla vi som bor och verkar i Sverige är lyckligt lottade. Vi är satta att ta hand om denna vackra del av jorden. Ett land rikt på levande miljöer, kultur och framstående verksamheter. Ett land att känna stolthet över.
Från bördiga Österlen till storslagna Lapporten i norr.
Från forskningsfartyg i Bohusläns skärgård till Gotlands fornminnen.
Från världsarvet i Falu koppargruva till framtidssatsningar i norra Norrland.
Det är en stor förmån att få ha upplevt så mycket, och mött så många människor, i vårt avlånga land.
Under detta jubileumsår, då vi uppmärksammar 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung samt mitt 50-årsjubileum, har Drottningen och jag återigen besökt Sveriges 21 län.
Även om det finns olikheter, har vi slagits av att det som verkligen förenar, är den starka känslan av sammanhållning: av stolthet över historien och optimismen inför framtiden.
Kära svenskar!
Den resa som vi gemensamt har gjort under de senaste 50 åren är imponerande. Dagens Sverige är i dag en internationellt erkänd forskningsnation. Den tekniska och medicinska utvecklingen har bidragit till ökat välstånd.
Samtidigt har medvetenheten ökat om att vi måste hushålla med jordens resurser. Att ha fått följa denna utveckling tillsammans med er, Sveriges folk, har varit och är ett privilegium.
När jag i dag summerar mina 50 år på Sveriges tron så vill jag samtidigt blicka framåt.
Det är min förhoppning att nu, och under kommande år, få fortsätta att tjäna vårt Sverige. I både med- och motgång. I goda tider, såväl som i tider med stora utmaningar.
Ett Sverige med fast förankring i sin historia, och med en stadig blick mot en ljus och lycklig framtid.
För Sverige – i tiden.
Tack!

Källa

https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2023-09-15-h.m.-konungens-tal-till-sveriges-folk

Taggar