Skip to content

Carl XVI Gustaf: Tal på nationaldagen 2012

Om

Talare

Datum

Plats

Visby

Tal

Fru Landshövding,
Ers Excellens,
Mina damer och herrar,
Kära svenskar, kära gotlänningar.

Drottningen och jag har som tradition att på vår nationaldag besöka någon plats i vårt land, innan vi på kvällen deltar i firandet i vår huvudstad.

Att i år få besöka ett försommargrönskande Gotland är både en vacker och trevlig upplevelse. Det uppskattar både Drottningen och jag mycket.

Som alla andra gånger vi besökt denna sagolika ö så slås man av hur det historiska arvet är påtagligt, inte minst här i Visby.

Ön har under tusen år format gotlänningarna till erfarna seglare och duktiga köpmän. Tidigt, inte minst under Hansatiden, när det kom många besökare över haven, lärde sig gotlänningarna att visa gästfrihet och att vara öppna mot omvärlden.

Förra veckan var Drottningen och jag på statsbesök i Sydkorea. Sverige och vi svenskar beskrevs rent allmänt i mycket positiva och uppskattande ord. Vi beskrevs som just öppna och gästfria. Men, också som kompetenta, målmedvetna och nyfikna på bland annat andra kulturer.

I södra Sydkorea pågår nu en världsutställning som vi fick möjlighet att besöka. Bland de 104 länderna som deltar presenterade Sverige sig som ett land av öppenhet. Intresset för vårt land var stort. Samtidigt får vi inte vila på gamla lagrar, utan hela tiden arbeta vidare. Intresset för Sverige måste fortsätta att vara betydelsefullt.

Idag inleddes vårt besök här i Visby med invigningen av S:t Nicolai Kultudral. Denna omgjorda kyrkoruin är en spännande blandning av det historiska och det nya. Den är också tänkt som en mötesplats för unga och gamla, för klassisk och modern musik, för olika tycke och smak.

Det är genomgående, inte bara för Gotlands och Visbys historia, utan hela vår nations. Det visar hur präglat vårt land är av mångfald och internationalism.

Den trygghet och det välstånd vi upplever i Sverige har byggts upp genom århundraden av internationella kontakter, handelsutbyten och invandring. Det är viktigt att detta fortsätter till framtida generationers gagn.

Denna vår har Drottningen och jag hälsat såväl Finlands som Tysklands nya presidenter välkomna till Sverige och Stockholm. I våra samtal har vi ömsesidigt konstaterat hur viktigt det är med ökade relationer, både historiskt men även för framtiden.

Gotland är beläget mitt i Östersjön, omgivet av flera länder med miljontals människor. Det illustrerar de viktiga internationella miljöutmaningarna och då kanske särskilt vad gäller havsmiljön. Med gemensamma krafter och samverkan mellan länder måste vi sträva efter långsiktigt hållbara lösningar för den globala miljön. Vi har alla ett gemensamt ansvar gentemot kommande generationer. Som nyblivna morföräldrar önskar naturligtvis Drottningen och jag att Prinsessan Estelle ska få uppleva och förvalta den unika och vackra miljö vi har i Sveriges avlånga land med omgivande hav.

Förmågan att se, att formulera och att anta de globala utmaningarna är avgörande för allas vår framtid, för vår gemensamma tillväxt och vår fortsatta utveckling.

Sverige var ett av de första länderna som lyfte fram detta på tidigt 70-tal, både utomlands och i Sverige. 1972 stod vi som värdar för en av de första internationella konferenserna om globala miljöfrågor. I april i år, 40 år senare, genomfördes det en uppföljande konferens i Stockholm. Jag fick möjligheten att delta på det mötet, precis som för 40 år sedan.

Även denna gång berömdes Sverige för sin framsynthet och drivkraft. Vi ska vara stolta över vårt genuina och outtröttliga engagemang. Sådant värmer och sporrar till fortsatt arbete.

Senare denna månad planerar Drottningen och jag att närvara vid den internationella konferensen i Rio om globala miljö- och utvecklingsfrågor.

Fru Landshövding, Ers Excellens, mina damer och herrar,
Det är glädjande att så många valt att komma hit idag för att tillsammans med Drottningen och mig uppmärksamma vår nationaldag.

En dag som denna, vår nationaldag, ska vi vara stolta över det vi kan och det vi gör. Vi kan vara lyckliga över att vi nyligen vunnit årets schlagerfestival och att vi denna vecka firar 100- årsjubileet av OS i Stockholm 1912. Det är viktigt att vi vågar vara stolta, att vi visar och värnar vår identitet.

Men det är också av stor betydelse att vi vårdar det som finns i vår närhet. Vi har alla behov av en plats där vi känner oss hemma och där vi upplever samhörighet med andra människor. Jag önskar att alla kunde få leva i en sådan hembygd.

Låt oss därför förenas, i både en förhoppning och ett gemensamt åtagande, om att framtiden på Gotland och i Sverige kommer präglas av frihet, ansvarstagande och fortsatt gemensam utveckling.

Vi måste stå för öppenhet mot omvärlden och mot människor från andra kulturer och religioner. Det har vi gjort genom århundraden och vårt land har berikats av detta på många olika sätt.

Jag föreslår därför avslutningsvis att vi tillsammans utbringar ett fyrfaldigt leve för Sverige.

Leve Sverige!
Leve det!

Taggar