Skip to content

Annie Lööf: Almedalstal 2021

Om

Talare

Annie Lööf
Partiledare för Centerpartiet

Datum

Plats

Almedalen

Omständigheter

Centerpartiets partiledare Annie Lööfs tal under Almedalen, 6 juli 2021.  

Tal

Högdalen. Malexander. Hedemora. Nyköping. Nu tvingas vi lägga till Biskopsgården på listan över platser där en polis mördats i tjänsten.

Mördats när han gjorde sitt jobb. När han skyddade och gav trygghet åt oss andra.

Varje attack mot en enskild polis är en attack på vårt öppna, demokratiska samhälle. En attack som måste få konsekvenser, både för gärningsmannen och för svensk kriminalpolitik. Politiken måste klara av att tillsammans göra mer för att öka tryggheten i Sverige. Trycka tillbaka gängen, stoppa det dödliga våldet, krossa klanvälden, hederskultur och parallellsamhällen.

Våra politiska skillnader må vara stora, men här är kraften i vår enighet större.

Centerpartiet presenterade så sent som för bara några veckor sedan ett antal förslag för att stoppa gängvåld och dödsskjutningar. Det handlar bland annat om skärpta straff för gängbrottslighet, längre straff för den som gång på gång återfaller i brott och en möjlighet att avlyssna och övervaka en tidigare dömd gängmedlem även efter avtjänat straff.

Men vi måste också ge svensk polis bättre uppskattning för det jobb de gör för oss alla, varje dag. I allt från att förhindra terrorbrott till att undsätta svårt misshandlade kvinnor och barn. Från långsiktigt trygghetsskapande i utsatta områden till att göra trafiken tryggare och inbrotten färre. De gör det med livet som insats och förtjänar bättre arbetsvillkor.

Men dagens poliser behöver också fler kollegor. Bara så kan de bli en ännu starkare kraft för att stoppa brott och öka tryggheten i hela samhället. Januariavtalets punkt om 10 000 nya poliser till 2024 är rätt och bra. Men det räcker inte. Centerpartiet vill att polistätheten i Sverige ska upp till europeisk standardnivå. Då behöver vi se till att öka antalet utbildade poliser kraftigt under de kommande åren.

Det dödliga våldet måste få ett stopp. De kriminella nätverken måste krossas. Våra fantastiska poliser behöver fler kollegor. Det arbetet måste ha högsta prioritet. Det är den enda vägen framåt om vi ska kunna bygga ett starkare och tryggare Sverige. För alla.

Ropen till stöd för de fängslade journalisterna skar genom kvällsbruset i den myllrande staden. De skarpa ljusen från ficklamporna på ett hundratal mobiler formade en vit strimma i mörkret. Gav ljus och färg åt en annars nattsvart händelse.

De hundratals människorna utanför det grönvita redaktionshuset var där med risk för sin egen frihet. För att låta sina röster höras till stöd för den röst som precis tystats.

Bara dagar tidigare hade den kommunistiska regimen slagit till med full kraft mot tidningen Apple Dailys redaktion. Med ett enda syfte. Tysta det fria ordet.

Sätta stopp för en tidning som stått upp för demokratirörelsen i Hong Kong. Och därför blivit obekväm i maktens salar i Peking.

Redaktionen hade länsats på hårddiskar, mobiler och arkiv. Journalister gripits och fängslats. Så hade ännu en kraft för frihet och demokrati fallit offer för kommunismens brutala mörker.

Händelserna i Hong Kong är, tyvärr, bara ett nattsvart exempel av många just nu. Över hela världen ser vi hur auktoritära krafter monterar ner det öppna, toleranta samhället, bit för bit.

I Europas utkant väljer Turkiet att lämna Istanbulkonventionen. En överenskommelse om att skydda kvinnor och flickor mot alla typer av våld.

I Orbáns Ungern fortsätter man jaga oliktänkande. Nu ska allt som kan anses främja homosexualitet bland unga förbjudas. Censur, homofobi och attacker på mänskliga rättigheter. Så tar Ungern ännu ett steg bort från den liberala demokratin.

Och bara timmar bort över Östersjöns vatten ser vi hur Putin och Lukasjenko gör allt för att behålla makten. Förgiftningar och skenrättegångar mot politiska motståndare. Angrepp mot enskilda journalister och på fri media. Man tvekar inte ens att med våld tvinga ner plan för att gripa meningsmotståndare.

På plats efter plats flyttar öppenhetens, toleransens och den liberala demokratins fiender fram positionerna.

Sverige är inte Ungern, som en ledande Sverigedemokrat en gång sa. Vår svenska demokrati står stark. Och vi är många som är beredda att försvara den varje dag, dygnet runt. Men det går samtidigt inte att blunda för att många av våra demokratiska institutioner i Sverige är sårbara.

Jämfört med många andra europeiska, liberala demokratier är det exempelvis relativt enkelt att ändra i den svenska grundlagen. Vi saknar ett fullgott skydd för att värna våra domstolars och våra justitieråds oberoende. Och vi har fortfarande inte en svensk författningsdomstol.

Dessutom ser vi ett allt hårdare tryck på många andra delar som är helt centrala i ett fritt, öppet och liberalt samhälle. Påverkanskampanjer med medvetna lögner och falska nyheter. Vi ser hur enskilda journalister, redaktioner och mediehus dagligen lever med hot, hat och trakasserier.

Sverige måste bli bättre på att skydda de institutioner som vår liberala demokrati vilar på. Försäkra oss om att de demokratiska fri- och rättigheter som byggt vårt land till ett av världens friaste och rikaste står starka även framåt.

Men vi måste också tala klarspråk kring de krafter som motarbetar de liberala värdena. Som hämtar inspiration från politiska ledare som Orbán, Trump och Le Pen.

Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, är en sådan kraft. De säger själva, helt öppet, att de är motståndare till den liberala samhällsmodellen. De tar sig rätten att avgöra vilka som passar in i vårt land och vilka som inte gör det.

Deras partisekreterare dömer ut hundratusentals svenska muslimer genom att beskriva Islam som en avskyvärd religion. Man ifrågasätter public service oberoende och kritiserar den fria forskningen.

De ställer människor och grupper mot varandra. Skapar misstro och rädsla. Göder främlingsfientlighet, rasism och intolerans.

Menar man allvar med att man vill värna ett öppet, jämställt och frihetligt Sverige. Då samarbetar man inte med ett sånt parti. Då kompromissar man inte med ett sånt parti.

Då gör man istället allt för att hitta samarbeten och kompromisser med andra partier. Partier som vill ta Sverige framåt.

Det är också den väg Centerpartiet väljer. Vi kommer alltid stå upp för vår liberala demokrati. Alltid välja öppenhetens, frihetens och toleransens väg.

Stärka och skydda de institutioner som finns där för att försvara vårt öppna samhälle.

Försvara individens friheter och mänskliga rättigheter. Försvara fri media, ett rättssäkert samhälle och den akademiska friheten.

Försvara allt det som är grundläggande och helt avgörande för att ta varje människa och Sverige som land framåt.

Men att värna och utveckla demokratins institutioner, hörnbitarna i pusslet om man så vill, är bara ett steg på vägen mot ett starkare och bättre Sverige.

För det är allt det som våra fri- och rättigheter ger som skapar helheten. Det är mosaiken av människors drömmar, projekt, viljor och kontraster som utgör vårt land. Formar vår liberala demokrati och blåser liv i den. Tar oss framåt som människor och som land.

Centerpartiet arbetar för att ge kraft åt varje människa. Det är ett mål som skapar rektioner. Många blir nyfikna på att veta mer. Andra undrar vad vi egentligen menar. Och vissa pratar om kraft att leda Sverige.

Kraft att leda Sverige. Det låter bra och det behövs. Nu kanske mer än på länge. Men i ett gott samhälle räcker det inte att kraften finns hos en statsminister, 20 statsråd i en regering, eller ens 349 ledamöter i riksdagen. I ett gott samhälle handlar det om att ge alla drygt tio miljoner människor som bor i vårt land kraften och möjligheten att forma sin egen livsresa. Bli sitt bästa jag. Om att politiken och staten inte ska sätta upp regler eller skyhöga skatter som hindrar just detta. Utan om att ge förutsättningarna att göra drömmar till verklighet.

Ska vi nå dit måste vi klara av att se och erkänna de samhällsproblem som riskerar att hålla människor tillbaka. Och göra något åt dem.

Vi måste ge Sverige en ekonomisk nystart. Ge vår ekonomi en riktig injektion för fler jobb och starkare företag. Fortsätta sänka kostnaderna för att anställa. Göra det lättare att både hitta sitt första jobb och ställa om mitt i livet. Ge våra företagare kraften att utvecklas, anställa nya kollegor, tjäna pengar och kunna leva av det man gör.

Oavsett om man odlar potatis på en kalkrik åker utanför Visby. Levererar fantastiska små gula knölar från den gotländska jorden till både Nobelfester och skolkök.

Eller om man är en del av tv-spelsundret i Skövde. Har skapat ett vikingaspel som sålt över tre miljoner exemplar. På tre veckor. Och nu, mer eller mindre över en natt, måste flytta till nya lokaler och anställa fler kollegor.

Eller är en av alla de tiotusentals företagare som kämpat varje dag, varje minut mot pandemins effekter. Levt med sömnlösa nätter, ändlösa samtal med kollegor, myndigheter och leverantörer. Vänt ut och in på sig själva för att hitta lösningar.

Vi måste få en närmare och tryggare vård i hela landet. Ge de hundratusentals män och kvinnor som varit ryggraden i vårt land de senaste arton månaderna en chans till återhämtning efter kampen mot pandemin. Skapa bättre arbetsvillkor. Se till att fler kan utbilda sig på jobbet. Ge fler chansen att utvecklas och specialisera sig. Ges mer inflytande och kunna ta större ansvar på jobbet. Locka fler till vårdyrkena och se till att den som redan jobbar där kan använda sin kraft på rätt sätt. Att man får uppskattning och en lön som motsvarar det fantastiska jobb man gör.

Ge fler människor tryggheten i en fast läkarkontakt. Fortsätta satsa på en bättre och mer sammanhållen mödra-, förlossnings- och eftervård. Fortsätta ställa krav på en jämställd och jämlik vård. Fortsätta göra investeringar för att verkligen få igång all den vård som fått stå tillbaka under pandemin.

Vi måste ta svensk landsbygd framåt. Bygga allt det som knyter oss samman fysiskt starkare och bättre. Vägar, järnvägar och bredband. Göra det enklare att bygga nytt, bygga om eller bygga till på landsbygden. Slå vakt om äganderätten och sätta ännu högre värde på allt det som våra skogar och lantbruk ger oss.

Landsbygden är också ovärderlig för den gröna omställningen. Här finns den förnybara kraft och råvara som kan ersätta det fossila. Därför måste vi fortsätta investera i svensk bioekonomi och ta tillvara på våra möjligheter. Vi måste också investera mer i ny, grön teknik som minusutsläpp, vätgasteknik och elektrifiering. Låta våra företag bli internationella förebilder, som visar att det går att vara både klimatsmart och lönsam.

Klimatförändringarna är vår tids största ödesfråga. En fråga om vår framtid och existens. En fråga vars akuta effekter visar sig så gott som dagligen just nu. Extremtemperaturer i Nordamerika. Byar som förintas i bränder i Kanada. Rekordvärme på Antarktis. En utveckling som är fruktansvärd. Som skapar oro och lidande och riskerar att släcka framtidstron hos allt för många människor.

Men också akuta varningsklockor som borde väcka en ännu starkare beslutsamhet hos fler. Vi politiker måste visa ledarskap och ha modet att fatta tuffa beslut. Inse att det bara finns en väg framåt och det är att agera här och nu. Stoppa temperaturhöjningen, rädda klimatet och slå in på en väg mot en grönare och mer hållbar framtid.

Jobben och företagen. Vården. Landsbygden. Klimatet.

Centerpartiet kommer fortsätta slåss för allt detta varje dag. För ett Sverige där alla människor får samma chans att vara med och förändra världen. I stort och i smått.

Vägen dit går genom fler liberala reformer. Reformer som gör det lättare att vara företagare, lättare att bo och leva i hela Sverige och få behålla mer av sin egen lön.

Reformer som visar att det går att sänka skatter och förstärka välfärden, samtidigt. Att det går att skapa tillväxt och minska utsläppen, samtidigt. Att det går att öka människors frihet och trygghet, samtidigt.

Reformer som tar oss mot en ljusare och mer hoppfull framtid. Som gör Sverige starkare, grönare och tryggare.

Försvara vår liberala demokrati, det öppna och toleranta samhället.

Genomföra liberala reformer, för företagen, för landsbygden, för tryggheten och för klimatet.

För Centerpartiet är det vägen framåt för att skapa ett starkare, grönare och tryggare Sverige.

Men det ena kan inte offras för det andra.

Övertygelsen om alla människors lika värde. Övertygelsen om att ett jämställt, tolerant och inkluderande Sverige är ett bättre och starkare Sverige. Övertygelsen om att tilltro och samarbete alltid är bättre än misstro och slutenhet.

Den övertygelsen kommer vi inte att överge.

Därför kommer Centerpartiet inte att samarbeta med eller stödja en regering som ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över sin politik. Det handlar om värderingar och om människosyn. Men också om ett löfte till de väljare som röstade för att inte ge SD ett direkt inflytande över svensk politik. Ett löfte som Centerpartiet gav redan 2018, då tillsammans med hela övriga Alliansen. Men som andra sedan dess har övergivit.

Jag beklagar att alla andra allianspartier har övergett det löftet och nu är beredda att budgetsamarbeta och regera ihop med Sverigedemokraterna. Men vårt löfte består.

Centerpartiet vill se breda lösningar i mitten av svensk politik. Samarbeten som tar oss framåt som land. Som skapar stabilitet och långsiktiga spelregler för företagen, tryggheten och klimatet.

Samarbeten som ger Sverige viktiga liberala reformer. Reformer som gör att fler kan hitta ett jobb och få behålla mer av sin egen lön. Gör det enklare att starta och utveckla företag. Reformer som stärker tryggheten i Sverige. Ger våra poliser bättre villkor och fler kollegor. Ger oss bättre förutsättningar att krossa gängen, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor med en väg ut från helvetet och skapa en tryggare vardag för fler. Reformer som ger oss en närmare och tryggare vård i hela landet.

Reformer som visar att vi tar klimatförändringarna på allvar. Som ger oss verktygen att fatta tuffa beslut och samtidigt värna utveckling, grön teknik och tillväxt. Reformer som gör att alla delar av Sverige och alla människor som bor här kan vara med på resan mot en ljusare framtid.

Vi kommer fortsätta kämpa för ett starkt mittensamarbete, därför att vi vet att det är en väg framåt som är fullt möjlig.

Det handlar inte om fantasier eller drömmar. Det handlar om ansvar. Det handlar om ledarskap. Det handlar om mod. Ansvaret, ledarskapet och modet att våga ompröva gamla sanningar. Se att det är mer som förenar oss sex partier än som skiljer oss åt. Att det finns förutsättningar för ett samarbete kring en politik som skulle göra vårt land starkare och bättre.

Det är när man, som Socialdemokraterna och Moderaterna nu gör, vägrar att erkänna det som man lägger svensk politik och utvecklingen av vårt land i händerna på ytterkantspartierna.

Centerpartiet kommer inte bidra till detta. Vi kommer inte ge stöd till en regering som ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande över sin politik. Och vi kommer inte att budgetförhandla med Vänsterpartiet.

Men vi måste också se till det parlamentariska och politiska läge som råder här och nu och agera utifrån detta. Därför kommer Centerpartiet vid morgondagens statsministeromröstning att tolerera Stefan Löfven som statsminister. Rösta gult. En grundförutsättning är att regeringen står upp för den överenskommelse som förhandlats i helgen där de kommer fullfölja tre viktiga liberala reformer i Januariavtalet.

Det handlar om att stå upp för och genomföra det nya, historiska Saltsjöbadsavtal som reformerar arbetsrätt och omställning. Det handlar om att förändra strandskyddet och göra det lättare att bygga och bo i hela landet. Och om att garantera att äganderätten för landets skogsägare förstärks.

Det handlar också om en ömsesidig överenskommelse mellan Centerpartiet och regeringen om att alla de viktiga reformer som vi redan genomfört inom ramen för Januariavtalet inte rivs upp.

Samtidigt intar nu Centerpartiet en friare roll i svensk politik. Vårt tidigare budgetsamarbete med regeringen upphör, när nu tyvärr Januariavtalet har fallit i och med att Liberalerna har lämnat. Centerpartiet kommer att lägga en egen budgetmotion i höst och rösta på den Det ger oss möjligheten att bli en ännu starkare och tydligare liberal kraft i svensk politik. Det skapar förutsättningar för att få genomslag för vår politik, genom förhandlingar och samarbete med såväl regeringen som med de andra allianspartierna och också bli vågmästare för att stoppa politik som tar oss åt fel håll.

Det här är inte vårt förstahandsval, men det är Centerpartiets sätt att ta ansvar för att vårt land kommer framåt. Ansvar för att Sverige kan styras fram till valet nästa år. Ansvar för att viktiga reformer för landsbygden, äganderätten och arbetsmarknaden genomförs. För att driva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik i riksdagen med fokus på samarbete och politiska resultat. Att inför valet nästa år möta väljarna som ett självständigt, liberalt parti som söker samarbeten i den politiska mitten.

Vi är redo att använda vår kraft tillsammans med alla som vill bevara ett öppet, tolerant, frihetligt och företagsamt Sverige. Som menar allvar med att man vill ge kraft åt varje människa.

Låt oss tillsammans leda in Sverige på en hoppfull väg mot en ljusare framtid.

Pandemin har inneburit svåra prövningar för oss alla. Och än återstår många utmaningar. Både för att besegra viruset och för att bygga vårt land och vår värld starkare. Men under de senaste 18 månaderna har vi också kommit framåt. Utvecklats som människor, som land och som planet.

Kamala Harris blev USA:s första kvinna som vicepresident, någonsin. Donald Trump fick lämna plats för Joe Biden. USA anslöt sig återigen till Parisavtalet.

Sjukdomen polio utrotades helt från den afrikanska kontinenten. Kina förbjöd engångsplast. Costa Rica blev det första landet i Centralamerika att legalisera samkönade äktenskap. Forskare och företag klarade av att förfina och förbättra vaccin för att på rekordsnabb tid, 1,5 år, hitta ett botemedel mot coronaviruset.

I Sverige togs det första spadtaget för tillverkningen av klimatsmart stål. På två olika ställen. Både HYBRIT i Luleå, med tunga industrijättar i ryggen, och H2 Green i Boden, med bland annat Cristina Stenbeck och Spotifys Daniel Ek som investerare, ska producera helt fossilfritt stål. Börja leverera inom bara några få år. Tung svensk industri blir gröna, globala förebilder.

Låt oss bära med oss allt detta som en påminnelse över vad vi kan åstadkomma när vi väljer att se till människors styrkor, istället för deras svagheter. När vi väljer öppenhet och samarbete, mod och handlingskraft. När vi väljer att tro på att morgondagen bär med sig något bättre, istället för att fastna i att allt var bättre förr.

En påminnelse om att när vi ger andra en chans till en bättre framtid, ja då gör vi också framtiden bättre för oss själva.

En påminnelse om att när vi lyckas ge kraft åt varje människa.

Då kan vi förändra världen.

Tack för att ni har lyssnat.

Ta hand om er, ta hand om varandra och ha en fantastisk sommar.

Källa

https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2021-06-28-annie-loofs-tal-pa-almedalen-2021

Taggar