Skip to content

Denna sida är under uppbyggnad. 


På denna sida kommer du att se att vi skiljer på Retorik i svenskämnet och Retorik som valbar kurs. Orsaken till den uppdelningen är att kunskap om retorik byggs upp på olika sätt om det ligger inbäddat i svenskämnet eller som koncentrerad kurs. Ambitionen med denna uppdelning är att ge exempel på hur retoriken kan genomsyra undervisning i svenskämnet och samtidigt ge förslag på hur så kallade kortkurser kan läggas upp inför exempelvis muntliga temaredovisningar eller nationella provet. Retorik som valbar kurs har (i nuläget) en egen kurskod och central beskrivning i skolverkets styrdokument, vilket i sin tur ger möjligheter att fördjupa elevernas kunskap i retorik. Övningar går att använda oavsett om det är retorik i svenskämnet eller retorik som valbar kurs.
  1. Tillbaka
  2. Skriva och förbereda
    Övningar

Introduktion

Förbereda och skriva

Övning

Sinnesresearch

Tid
15-25min
Förberedelse
Läs noggrant igenom övningen och anpassa den efter era behov

Övning

Debattövning: finn topiken

Tid
15-45min
Förberedelse
Välj ut ämnet samt topikerna i förväg

Övning

Speed-arguing

Denna övning hjälper elever att komma i gång med det retoriska tänkandet och kan med fördel användas som uppvärmning till en retoriklektion.

Tid
15min
Förberedelse
Välj ut påståenden

Övning

Debattövning: För och emot

Tid
20-30min
Förberedelse
Ingen

Övning

Äppelövningen

Denna övning hjälper eleverna att använda sina sinnen i sitt berättande.

Tid
15min
Förberedelse
Köp ett äpple

Övning

Vem vill veta vad?

Genom att diskutera vilken information somär relevant för olika personer får eleverna möjlighet att tänka sig in i sin publiks roll och får en strategi för att målgruppsanpassa sina tal.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Skrivtärningen

Syftet är att strategiskt närma sig ett större material genom att använda sig av topiker. Övningen kallas för Skrivtärningen eftersom den har sex olika infallsvinklar, perspektiv – eller topiker.

Tid
45min
Förberedelse
Ta med en tärning

Övning

Välj lämpligast ord

Syftet är att bli varse att ord har olika betydelser i olika sammanhang och därmed förstå vad ”lämpliga ord” innebär.

Tid
20min
Förberedelse
Ingen

Övning

Rangordna i abstraktionsstegar I

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Tid
10min
Förberedelse
Ingen

Övning

Rangordna i abstraktionsstegar II

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Dispostionsmodeller efter syfte

Syftet är att uppmärksamma elever på olika dispositionsmodeller.

Tid
60 min
Förberedelse
Genomgångar av olika dispostionsmodeller som cirkeldisposition, in media res etcetera.

Övning

På minuten

Syftet är att göra elever uppmärksamma på dispositionens möjligheter att skapa nyfikenhet på ett ämne. Någon väljer kanske en berättelse inledningsvis och någon annan väljer att ställa en fråga för att avsluta med svaret. Uppgiftens syfte är därmed också att målet med uppgiften kan också styra dispsitionen.

Tid
20 min
Förberedelse
Samla ”på minuten”-uppgifter som anknyter till olika ämnen.