Kategori: Wallenberg, Marcus

20120329 – Marcus Wallenberg: Anförande vid SEB:s årsstämma 2012

Styrelsens ordförande Marcus Wallenbergs anförande vid Årsstämmans 2012-03-29 Ärade stämmodeltagare, Under 2011 fick kapitalisering och likviditet som alltid varit prioriterade styrelsefrågor, en än mer framskjuten plats till följd av utvecklingen i den globala ekonomin och på de finansiella marknaderna. För

Märkt med: , ,
Top