Kategori: von Linné, Carl

17721214 – Carl von Linné: Deliciae Naturae (utdrag)

”Tal, hållit uti Upsala Dom-kyrka år 1772 den 14 decemb. Vid Rectoratets nedläggande efter de studerandes åstundan, på svenska öfversatt och utgifvit”, i utdrag efter Arvid Hj. Ugglas utgåva, 1954. Mine Herrar. Människan skiljes ifrån de andre Djuren förnämligast med

Märkt med: ,
Top