Kategori: von Hausswolff, Annika

20081122 – Annika von Hausswolff: Invigningstal för utställningen Never the same color

Tanken svindlade första gången jag såg Signe Vads porträtt tagna med självutlösare där sladden var lindad kring hennes hals som en strypsnara. Någonting i den fotografiska akten varslar alltid om död men här framstod den symboliska undertexten i skimrande tydlig

Märkt med: ,
Top