Kategori: von Döbeln, Georg Carl

18091008 – Georg Carl von Döbeln: Avskedstal till de finska trupperna

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå den 8 oktober 1809 Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. – Denna freds tidning slutar

Märkt med: ,
Top