Kategori: Riad, Tomas

20111220 – Tomas Riad: Inträdestal vid Svenska Akademien

Inträdestal av Tomas Riad När den klassiska arabiska poesin först dyker upp i källorna för sexton sekler sedan, stiger en redan innehållsligt fullödig och formellt konsekvent tradition fram. Den är slående färdig, något som är begripligt eftersom det är fråga

Märkt med: , ,
Top