Kategori: Ralph, Bo

20051220 – Bo Ralph: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 2005

Tal av Akademiens direktör herr Ralph År 731 fullbordade Beda venerabilis, dvs. den vördnadsvärde, sin historia över den anglosaxiska kyrkans utveckling. Han kunde därvid utnyttja det faktum att latinets ecclesia anglorum kunde uppfattas på två sätt: antingen som ’engelsmännens kyrka’

Märkt med: , ,
Top