Kategori: Oxenstierna, Johan Gabriel

18760000 – Johan Gabriel Oxenstierna: Inträdestal vid Svenska Akademien

INTRÄDES TAL, af öfverste kammarjunkaren m. m. grefve JOHAN GABR. OXENSTIERNA. Mine Herrar! Den smickrande lott, att tillhöra edert Samfund, skulle af ingen mera lifligt än af mig skattas, om, för att räknas bland denna Akademis Ledamöter, det blott fordrades

Märkt med: , ,
Top