Kategori: Holstein-Gottorpska ätten, Gustav (III)

17781030 – Gustav III: Tal till ständerna den 30 oktober 1778

Kongl. Maj:ts TAL til Riksens Ständer På Riks-Salen Wid Riksdagens öpnande, Fredagen den 30 October 1778. Wälborne, Ädle och Wälbördige, Ärewördige, Wördige, Wällärde, Äreborne, Förståndige, Wälaktade, Hederwärde och Redlige Gode herrar och Swenske Män Då wi på detta rum sista

Märkt med: ,

17720821 – Gustav III: Tal till ständerna den 21 augusti 1772

Hållet efter Gustaf IIIs oblodiga statsvälvning. Välborne, Ädle och Välbördige, Ärevördige, Värdige! Vällärde, Äreborne, Förståndige, Välaktade, Hedervärde och Redlige! Gode Herrar och Svenske Män! Uppfylld, af den innerligaste bedröfvelse, öfver det tillstånd, fäderneslandet sig nu befinner uti, och tvungen, att

Märkt med: ,

17710625 – Gustav III: Tal till ständerna den 25 juni 1771

Hans Kongl. Maj:ts Tal, til Riksens Ständer Uppå Riks-Salen wid Riksdagens början Den 25 junii 1771 Wälborne, Ädle och Wälbördige, Ärevördige, Wällärde, Äreborne, Förståndige, Wälaktade, Hedervärde och Redlige! Gode Herrar och Svenske Män! Att uppå denna stunden, ända intil sielfva

Märkt med: ,
Top