Kategori: Cwejman, Adam

20090807 – Adam Cwejman: Installationstal vid valet till ordförande i LUF

Ordförandetal, kongressen 2009 1992, för snart 17 år sedan skriver den Amerikanska filosofen Francis Fukuyama boken “End of History” – “Historiens slut”, i den menar han att människans politiska utveckling har kommit till ände – historian har tagit slut och

Märkt med: , ,
Top