Kategori: Carlsson, Ingvar

20141121 – Ingvar Carlsson: Tal på Göran Johanssons begravning

Den svenska arbetarrörelsens historia kan efter insatserna av dess företrädare delas in i tre skeden: Pionjärerna som kämpade för rösträtt, åtta timmars arbetsdag, med den politiska demokratin som en fast grund. Byggarna, som med välfärdsstaten som vision, skapade den svenska

Märkt med: , ,

19951003 – Ingvar Carlsson: Regeringsförklaringen 3 oktober 1995

Regeringsförklaringen 3 oktober 1995 Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Ingvar Carlsson inför Sveriges riksdag den 3 oktober 1995. Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, fru talman, ledamöter av riksdagen! För drygt ett år sedan stod Sverige mitt uppe i en akut

Märkt med: , , ,

20091102 – Ingvar Carlsson: Tal vid jobbkongressen 2009

Ingvar Carlssons anförande Partivänner! Presidiet tar en risk; jag vet inte när ni har bokat hemresorna. Men med först mig och sedan Göran Persson i talarstolen blir det viss tidsförskjutning; det kan ni ställa in er på. Sedan jag lämnat

Märkt med: , ,

19941007 – Ingvar Carlsson: Regeringsförklaringen 1994

Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Ingvar Carlsson inför Sveriges riksdag den 7 oktober 1994, och markerade tillträdandet av Regeringen Carlsson III. Fru talman, ledamöter av riksdagen! Den regering som i dag tillträder ställs inför svårare problem och större utmaningar än

Märkt med: , , ,

19901002 – Ingvar Carlsson: Regeringsförklaringen 1990

Regeringsförklaringen lästes upp av statsminister Ingvar Carlsson inför Sveriges riksdag den 2 oktober 1990. Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! I morgon, den 3 oktober 1990, förenas de båda tyska staterna. Därmed försvinner det främsta

Märkt med: , , ,
Top