Kategori: Bohman, Gösta

19901111 – Gösta Bohman: Om demokratin

Om demokratin – Gösta Bohman vid partistämman den 11 november 1990 Den ”avskedsföreläsning” som jag anmodats hålla handlar om de senaste decenniernas politiska utveckling men utmynnar i en bedömning av skeendet under återstoden av innevarande sekel. Dess motto kan sägas

Märkt med: , ,

19760604 – Gösta Bohman: Om Fri- och rättigheter

Om Fri- och rättigheter Gösta Bohman i Riksdagen den 4 juni 1976 Är 1938 väckte Gösta Bagge och Fritiof Domö en motion i riksdagen ”om införande i grundlag av vissa av det nuvarande samhällets fundamentala principer”. Motionen kom att bilda

Märkt med: , ,

19800530 – Gösta Bohman: Om liberaliseringens strategi

Om liberaliseringens strategi – Gösta Bohmans tal vid Medborgarskolans jubileumsstämma den 30 maj 1980 Det hade kanske varit naturligt att jag idag – då Medborgarskolan fyller 40 år – begränsat mig till att belysa Medborgarskolans roll i det förflutna. Berömt

Märkt med: , ,
Top