Kategori: Bernadotte, Gustav

19140206 – Gustav V: Borggårdstalet

Hölls den 6 februari 1914. I redlige män af Sveriges bondestam! Jag bringar Eder af hjertat Mitt kungliga tack för att I från allt Sveriges rike undan hvardagslifvets id och äflan till fosterlandets välfärd i dag stämt möte inför Mig

Märkt med: ,
Top