Kategori: Bergman, Ingmar

19541125 – Ingmar Bergman: Tal om filmens estetik och förutsättningar (utdrag)

Publicerad i skriften ”Det att göra film”. Ursprungligen ett föredrag vid Lunds universitet den 25 november 1954. Det att göra film är för mig en personlig angelägenhet, ett behov i samma grad som hunger och törst. En del mänskor uttrycker

Märkt med: ,
Top