Etikett: Nobelpriset

19750317 – Gunnar Myrdal: ”The Equality Issue in World Development” Nobelprisföreläsning 1975

Lecture to the memory of Alfred Nobel, March 17, 1975 The Equality Issue in World Development My first impulse, when brooding over what topic I should choose for this lecture, was that I should turn toward some specific problem, selected

Märkt med: , , ,

19081210 – Karl Pontus Arnoldsson: ”Världsomröstning” Nobelprisföredrag 1908

Detta föredrag hölls inför Det Norske Stortings Nobelkomité och en särskildt inbjuden församling i Nobelinstitutet i Kristiania den 10 december 1908, sedan årets fredspris blifvit öfverlämnadt i två lika delar, den ena till K.P. Arnoldson, som var närvarande, och den

Märkt med: , ,

19821210 – Alva Myrdal: Tacktal för Nobels fredpris 1982

Alva Myrdal’s Acceptance Speech, on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1982 Your Majesty, Your Royal Highnesses, Mr. Chairman, I wish to assure you that the brevity of my speech is in

Märkt med: , , ,

19661210 – Nelly Sachs: Tacktal vid nobelmiddagen 1966

Tyvärr finns endast talet tillgängligt i engelsk översättning. In the summer of 1939 a German girl friend of mine went to Sweden to visit Selma Lagerlöf, to ask her to secure a sanctuary for my mother and myself in that

Märkt med: , ,

19741210 – Eyvind Johnson: Tacktal vid nobelmiddagen 1974

On behalf of Harry Martinson and myself I will speak as briefly as possible on the situation in which we now find ourselves. A poet or prose narrator usually looks back on what he has achieved against a backdrop of

Märkt med: , ,

19220619 – Hjalmar Brantings nobelföredrag i Kristiania

Nobel-föredrag hållet i Kristiania den 19 juni 1922 I grundbestämmelserna för det Nobelska testamentet angives i fråga om fredspriset, att, det bör tillfalla män eller kvinnor, som sökt verka »för folkens förbrödring, för avskaffande eller minskning av de stående härarna

Märkt med: , , ,

19091210 – Selma Lagerlöfs tal vid Nobelbanketten på Grand Hôtel, Stockholm

Selma Lagerlöfs tal vid Nobel Banketten på Grand Hôtel, Stockholm, 10 December 1909.   Kungliga högheter! Mina damer och herrar! Det var för några dar sen, då jag satt på tåget för att resa till Stockholm. Det led mot kvällen.

Märkt med: , , ,
Top