Etikett: Nobelpriset

20131210 – Peter Englund: Tal om Alice Munro

Det kan verka som en paradox men är egentligen helt logiskt: det vi kallar världslitteratur är i regel fast förankrat i det lokala, och enskilda. Alice Munro tecknar i sitt författarskap med närmast antropologisk exakthet en igenkännlig och stilla vardagsvärld

Märkt med: , , ,

19301211 – Nathan Söderblom: Nobelföreläsning – The Role of the Church in Promoting Peace

Nobel Lecture, December 11, 1930 The Role of the Church in Promoting Peace It is my belief that ”leaving ourselves in peace” with our self-conceit and evil passions does not lead to real peace. Peace can be reached only through

Märkt med: , ,

19291210 – Nathan Söderblom: Tal på Nobelbanketten

Grand Hôtel, Oslo, Norge, 10 December, 1929. När jag skall betyga min tacksamhet för de vänliga ord, som här riktats till mig och min hustru, så rinner mig ovillkorligen i sinnet den första muntliga välkomsthälsning som norsk tunga bragte mig

Märkt med: , ,

20121207 – Per Wästberg: Tal till Mo Yan

Tal av Per Wästberg, författare och ordförande i Nobelkommittén Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, ärade Nobelpristagare, mina damer och herrar! Mo Yan är diktaren som river ned stereotypa propagandaaffischer och lyfter upp den enstaka varelsen ur anonyma människoskaror. Med löje

Märkt med: , , ,

20081210 – Horace Engdahl: Tal till Jean-Marie Gustave Le Clézio

Tal av professor Horace Engdahl från Svenska Akademien Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar! Vad skall man med personer till i ett litterärt verk? Roland Barthes hävdade att det mest föråldrade bland de litterära konventionerna var egennamnen,

Märkt med: , , ,

20061210 – Horace Engdahl: Tal till Orhan Pamuk

Tal av prof. Horace Engdahl från Svenska Akademien Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar! Orhan Pamuk beskriver i sin bok om hemstaden Istanbul hur han som ung hänfört studerade ett praktverk med gravyrer från tidigt 1800-tal, föreställande

Märkt med: , , ,

20041210 – Horace Engdahl: Tal till Elfriede Jelinek

Horace Engdahls tal vid prisceremonin Eders majestäter, eders kungliga högheter, mina damer och herrar, Det första man förundras över när man läser Elfriede Jelinek är den egendomliga, blandade stämma som talar ur hennes texter. Författaren är överallt och ingenstans, står

Märkt med: , ,

20091210 – Anders Olsson: Tal till Herta Müller

Tal av professor Anders Olsson, författare och ledamot av Svenska Akademien Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar! Det finns litteratur som först långsamt, steg för steg, uppenbarar sina djupa kvaliteter. Och så finns det litteratur som omedelbart

Märkt med: , , ,

20111210 – Kjell Espmark: Tal till Tomas Tranströmer

Tal av Kjell Espmark, författare, professor och ledamot av Nobelkommittén Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, ärade publik. Tomas Tranströmer är en av de mycket få svenska författare som haft ett inflytande på världslitteraturen. Han är översatt till ett sextiotal språk

Märkt med: , , ,

19771208 – Bertil Ohlin: Nobelprisföreläsning 1977

Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 8, 1977 1933 and 1977 – Some Expansion Policy Problems in Cases of Unbalanced Domestic and International Economic Relations The economic history of the last half century offers two cases of serious

Märkt med: , , ,
Top